Nông dân hỏi, các Nhà Khoa học trả lời

Ông Huỳnh Tấn Hai (Ấp 1-Vĩnh Công-Châu Thành-Long An) hỏi:

- Vụ Đông Xuân có thể bón giảm lượng phân đạm hay không? Nếu canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng thì nên giảm phân đạm ở giai đoạn nào?

- Sử dụng đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ giảm được bao nhiêu % lượng bón so với các loại phân khác?

- Trả lời: Thông thường vụ Đông xuân ở ĐBSCL có thuận lợi về chế độ ánh sáng, nhiệt độ và có phù sa của mùa lũ mang lại nên cây lúa phát huy được thuận lợi để cho năng suất cao. Có người nghĩ rằng do có phù sa nên cần giảm lượng phân xuống, điều đó chỉ đúng với vùng trũng, có độ phì cao, còn nói chung thì cần bón thêm phân, tùy vào chân đất cụ thể mà bón thêm nhiều hay ít. Do cây lúa chỉ sinh trưởng trong một thời gian ngắn, khoảng trên dưới 100 ngày mà cho năng suất ví dụ 7 tấn thóc thì cũng có 7 tấn rơm rạ khô, lúa cần chất dinh dưỡng dễ tiêu hợp lý mới tạo được sản lượng cao trong thời gian ngắn như vậy.

Từ trổ trở đi ta giảm N xuống. Nhưng kỹ thuật đã chỉ rằng bón phân đợt 3 cũng là đợt cuối khi lúa bắt đầu làm đòng thì đợt này lượng phân vẫn bón cao, do từ lúc này đến lúc lúa trổ có khoảng 30 ngày, thời gian này ta không bón phân, lúa sử dụng phân đợt 3 và phân có sẵn trong đất là đủ. Sau đó ta không bón thêm phân tức là đã giảm tối đa vào thời kỳ này.

Sử dụng đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ giảm trung bình 30% lượng N. Ví dụ bạn bón 4 bao urê thường cho 1 ha lúa, nay bạn bón tối đa 3 bao đạm hạt vàng, nếu tình kỹ thì 2,75 bao là đủ.

Ông Lê Văn Vũ (Ấp Hoàng Việt-Tân Phước-Tân Hồng-Đồng Tháp) hỏi:

- Bón phân cân đối thì quan trọng như thế nào trong một vụ lúa? Nếu lúa có thời gian sinh trưởng 105 ngày thì nên bón phân bao nhiêu lần và bón ở giai đoạn nào?

- Bón đạm, lân và kali vào thời điểm đón đòng cho đất phèn thì liều lượng mỗi loại cần bao nhiêu là thích hợp?

- Trả lời: Bón phân cân đối là dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng giai đoạn. Cây cần gì nhiều thì bón nhiều, cần ít thì bón ít. Bón được như vậy thì thỏa mãn nhu cầu của cây cây sẽ tốt và khỏe, cho năng suất cao mà chất lượng lại tốt. Còn bón phân không cân đối, ví dụ lúc lúa còn non cần nhiều N và P mà bón ít N nhiều K thì cây sinh trưởng chậm, cằn cổi, đẻ chồi kém. Còn sau khi lúa trổ cây cần ít N và đặc biệt ít P nhiều K, ngược lại bón nhiều N và P, ít K thì cây cứ xanh tốt kéo dài, hạt không chắc, chậm chín và sâu bệnh nhiều, dĩ nhiên là lép nhiều và năng suất thấp.

Đất vùng bạn có tỷ lệ sét và thịt nhiều, cát ít. Vì vậy, lúa 105 ngày chỉ cần bón 3 đợt phân là thỏa mãn. 2 đợt trước khi làm đồng, 1 đợt khi bắt đầu làm đồng. Bón đủ và đúng theo khuyến cáo thì không cần bón thêm lúc nào nữa. Ví dụ bạn dùng phân Đầu Trâu TE+ Agro lúa 1: bón sau sạ 7-8 ngày, liều bón 13-15 kg/1.000m2. Sau sạ 18-20 ngày bón 15-17 kg/1.000m2. Và dùng phân Đầu Trâu TE+ Agro lúa 2 bón đón đòng khi lúa được 38-42 ngày, liều bón 14-15 kg /1.000m2. Bạn sẽ không bón gì thêm nữa, màu lúa không xanh đậm mà xanh sáng, nhưng sạch sâu bệnh.

GS.TS Mai Văn Quyền

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800
Ure Cà Mau6.600
Ure Phú Mỹ6.300
Ure Malaysia hạt đục6.450
Kali Phú Mỹ bột6.600
Kali Israel bột6.400
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Nông dân hỏi, các Nhà Khoa học trả lời

Ông Huỳnh Tấn Hai (Ấp 1-Vĩnh Công-Châu Thành-Long An) hỏi:

- Vụ Đông Xuân có thể bón giảm lượng phân đạm hay không? Nếu canh tác lúa theo 3 giảm 3 tăng thì nên giảm phân đạm ở giai đoạn nào?

- Sử dụng đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ giảm được bao nhiêu % lượng bón so với các loại phân khác?

- Trả lời: Thông thường vụ Đông xuân ở ĐBSCL có thuận lợi về chế độ ánh sáng, nhiệt độ và có phù sa của mùa lũ mang lại nên cây lúa phát huy được thuận lợi để cho năng suất cao. Có người nghĩ rằng do có phù sa nên cần giảm lượng phân xuống, điều đó chỉ đúng với vùng trũng, có độ phì cao, còn nói chung thì cần bón thêm phân, tùy vào chân đất cụ thể mà bón thêm nhiều hay ít. Do cây lúa chỉ sinh trưởng trong một thời gian ngắn, khoảng trên dưới 100 ngày mà cho năng suất ví dụ 7 tấn thóc thì cũng có 7 tấn rơm rạ khô, lúa cần chất dinh dưỡng dễ tiêu hợp lý mới tạo được sản lượng cao trong thời gian ngắn như vậy.

Từ trổ trở đi ta giảm N xuống. Nhưng kỹ thuật đã chỉ rằng bón phân đợt 3 cũng là đợt cuối khi lúa bắt đầu làm đòng thì đợt này lượng phân vẫn bón cao, do từ lúc này đến lúc lúa trổ có khoảng 30 ngày, thời gian này ta không bón phân, lúa sử dụng phân đợt 3 và phân có sẵn trong đất là đủ. Sau đó ta không bón thêm phân tức là đã giảm tối đa vào thời kỳ này.

Sử dụng đạm hạt vàng Đầu Trâu 46A+ giảm trung bình 30% lượng N. Ví dụ bạn bón 4 bao urê thường cho 1 ha lúa, nay bạn bón tối đa 3 bao đạm hạt vàng, nếu tình kỹ thì 2,75 bao là đủ.

Ông Lê Văn Vũ (Ấp Hoàng Việt-Tân Phước-Tân Hồng-Đồng Tháp) hỏi:

- Bón phân cân đối thì quan trọng như thế nào trong một vụ lúa? Nếu lúa có thời gian sinh trưởng 105 ngày thì nên bón phân bao nhiêu lần và bón ở giai đoạn nào?

- Bón đạm, lân và kali vào thời điểm đón đòng cho đất phèn thì liều lượng mỗi loại cần bao nhiêu là thích hợp?

- Trả lời: Bón phân cân đối là dựa vào nhu cầu dinh dưỡng của cây theo từng giai đoạn. Cây cần gì nhiều thì bón nhiều, cần ít thì bón ít. Bón được như vậy thì thỏa mãn nhu cầu của cây cây sẽ tốt và khỏe, cho năng suất cao mà chất lượng lại tốt. Còn bón phân không cân đối, ví dụ lúc lúa còn non cần nhiều N và P mà bón ít N nhiều K thì cây sinh trưởng chậm, cằn cổi, đẻ chồi kém. Còn sau khi lúa trổ cây cần ít N và đặc biệt ít P nhiều K, ngược lại bón nhiều N và P, ít K thì cây cứ xanh tốt kéo dài, hạt không chắc, chậm chín và sâu bệnh nhiều, dĩ nhiên là lép nhiều và năng suất thấp.

Đất vùng bạn có tỷ lệ sét và thịt nhiều, cát ít. Vì vậy, lúa 105 ngày chỉ cần bón 3 đợt phân là thỏa mãn. 2 đợt trước khi làm đồng, 1 đợt khi bắt đầu làm đồng. Bón đủ và đúng theo khuyến cáo thì không cần bón thêm lúc nào nữa. Ví dụ bạn dùng phân Đầu Trâu TE+ Agro lúa 1: bón sau sạ 7-8 ngày, liều bón 13-15 kg/1.000m2. Sau sạ 18-20 ngày bón 15-17 kg/1.000m2. Và dùng phân Đầu Trâu TE+ Agro lúa 2 bón đón đòng khi lúa được 38-42 ngày, liều bón 14-15 kg /1.000m2. Bạn sẽ không bón gì thêm nữa, màu lúa không xanh đậm mà xanh sáng, nhưng sạch sâu bệnh.

GS.TS Mai Văn Quyền

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC