Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã có Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vào lúc 08 giờ 30' ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn chưa chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nên đại hội bị hoãn lại, thời gian đại hội chính thức do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ) quyết định và thông báo sau.

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(đã ký)


Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.


Top

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã có Thư mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vào lúc 08 giờ 30' ngày 10 tháng 4 năm 2015.

Do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là cổ đông lớn chưa chuẩn bị nhân sự cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới nên đại hội bị hoãn lại, thời gian đại hội chính thức do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (cổ đông chiếm 65% vốn điều lệ) quyết định và thông báo sau.

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào.

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị 

(đã ký)


Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC