Top

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

PS: Nhấn vào link dưới để download Bản cáo bạch, Phiếu đăng ký mua CP, phiếu chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Link download bản cáo bạch phát hành cổ phiếu

Link download Phiếu Đăng ký mua CP

Link Download Phiếu Chuyển nhượng quyền mua CP

Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC