Top

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013  Công ty cổ phần phân bón Bình Điền . (nhấn vào đây để download).


Và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền. ( nhấn vào đây để download).

Ghi chú: Nhấn vào đường link để download file báo cáo về máy tính trước khi đọc. Cảm ơn.
Hotline 1900 6613 Chat với chúng tôi qua Messenger Chat với chúng tôi qua Zalo Fanpage Bình Điền BFC Kênh Youtube Bình Điền BFC