THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NHÀ MÁY

THÔNG BÁO

V/v: Thi tuyển vị trí Kỹ thuật viên Nhà máy

 

Căn cứ theo đề nghị tuyển dụng của Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An ngày 29/11/2017;

Hội đồng tuyển dụng công ty thông báo danh sách thí sinh được tham gia thi tuyển Kỹ thuật viên Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An như sau:

STT

Họ tên

Ngày sinh

01

Nguyễn Mạnh Hùng

19/02/1992

02

Lê Nguyễn Thanh Giao

09/06/1981

03

Trương Khôi Nguyên

25/04/1985

04

Nguyễn Quốc Thanh

12/05/1990

05

Trần Đinh Trí Tài

09/05/1985

06

Trần Văn Hiệu

20/09/1992

07

Hồ Minh Tâm

28/07/1986

08

Đỗ Trọng Thoại

10/05/1981

09

Lê Mậu Định

24/09/1988

10

Nguyễn Thanh Tùng

06/05/1990

-       Nội dung: Kiến thức chuyên môn theo yêu cầu đăng tuyển.

-       Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/02/2018 (thứ hai).

-       Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (C12/21 quốc lộ 1A, ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh).

Các thí sinh đạt điểm vượt qua vòng thi viết sẽ được tham gia vòng thi phỏng vấn. Thời gian tổ chức vòng phỏng vấn sẽ được thông báo sau.

Ghi chú: Yêu cầu các thí sinh tham gia thi tuyển mang theo giấy chứng minh nhân dân bản chính. Bổ sung bản sao hồ sơ đối với thí sinh chưa nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu./.

                                                                     TM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                      CHỦ TỊCH           

                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                      Võ Văn Phu


Top

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: THI TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN NHÀ MÁY

THÔNG BÁO

V/v: Thi tuyển vị trí Kỹ thuật viên Nhà máy

 

Căn cứ theo đề nghị tuyển dụng của Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An ngày 29/11/2017;

Hội đồng tuyển dụng công ty thông báo danh sách thí sinh được tham gia thi tuyển Kỹ thuật viên Nhà máy phân bón Bình Điền – Long An như sau:

STT

Họ tên

Ngày sinh

01

Nguyễn Mạnh Hùng

19/02/1992

02

Lê Nguyễn Thanh Giao

09/06/1981

03

Trương Khôi Nguyên

25/04/1985

04

Nguyễn Quốc Thanh

12/05/1990

05

Trần Đinh Trí Tài

09/05/1985

06

Trần Văn Hiệu

20/09/1992

07

Hồ Minh Tâm

28/07/1986

08

Đỗ Trọng Thoại

10/05/1981

09

Lê Mậu Định

24/09/1988

10

Nguyễn Thanh Tùng

06/05/1990

-       Nội dung: Kiến thức chuyên môn theo yêu cầu đăng tuyển.

-       Thời gian: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 05/02/2018 (thứ hai).

-       Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền (C12/21 quốc lộ 1A, ấp 3 xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh).

Các thí sinh đạt điểm vượt qua vòng thi viết sẽ được tham gia vòng thi phỏng vấn. Thời gian tổ chức vòng phỏng vấn sẽ được thông báo sau.

Ghi chú: Yêu cầu các thí sinh tham gia thi tuyển mang theo giấy chứng minh nhân dân bản chính. Bổ sung bản sao hồ sơ đối với thí sinh chưa nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu./.

                                                                     TM HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

                                                                                      CHỦ TỊCH           

                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                      Võ Văn Phu