THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: THI SÁT HẠCH LÁI XE

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức sát hạch nhân viên lái xe)

 

Căn cứ thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe đã được công bố, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ tổ chức sát hạch, kiểm tra tay nghề các ứng viên ứng tuyển vị trí Nhân viên lái xe phòng Tổng hợp với thời gian và địa điểm sát hạch như sau:

-       Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/10/2017 (thứ hai).

-       Địa điểm sát hạch: Văn phòng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Các ứng viên đem theo Giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp phổ thông (bản chính) khi tham gia sát hạch lái xe.

Tổng giám đốc công ty đề nghị các ứng viên ứng tuyển vị trí Nhân viên lái xe có mặt đầy đủ và đúng giờ./.


Top

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: THI SÁT HẠCH LÁI XE

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức sát hạch nhân viên lái xe)

 

Căn cứ thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe đã được công bố, Công ty cổ phần phân bón Bình Điền sẽ tổ chức sát hạch, kiểm tra tay nghề các ứng viên ứng tuyển vị trí Nhân viên lái xe phòng Tổng hợp với thời gian và địa điểm sát hạch như sau:

-       Thời gian: vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/10/2017 (thứ hai).

-       Địa điểm sát hạch: Văn phòng Công ty cổ phần phân bón Bình Điền, địa chỉ: C12/21 Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú: Các ứng viên đem theo Giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, bằng tốt nghiệp phổ thông (bản chính) khi tham gia sát hạch lái xe.

Tổng giám đốc công ty đề nghị các ứng viên ứng tuyển vị trí Nhân viên lái xe có mặt đầy đủ và đúng giờ./.