CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 26/07/2017 tại Thành phố Nha Trang, Công ty CP phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm an toàn lao động công nghệ Môi trường (Trường Đại học Tôn Đức Thắng), Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) đã tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động, an toàn hóa chất cho các đơn vị thành viên, các công ty cổ phần trực thuộc công ty, các đơn vị phòng ban Công ty.

Về tham dự hội nghị tập huấn có ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc công ty , Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động công ty; đại diện BCH Công đoàn Công ty và đại diện các đồng chí thuộc Ban Giám Đốc các công ty thành viên, Nhà máy phân bón Bình Điền Long An; ông Chữ Văn Nguyên, nguyên Trưởng Ban kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó chủ tịch Hội VRCC và các thành viên phụ trách an toàn của công ty. 

Mục đích của công tác ATVSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học công nghệ, tổ chức – hành chánh, kinh tế xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động an toàn và vệ sinh. Như vậy sẽ:  Đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không đề xảy ra tai nạn, chấn thương hoặc tử vong trong lao động; Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu xảy ra. Duy trì, phục hồi sức khỏe và kéo dài thời gian làm việc cho người lao động.

Ông Võ Văn Phu, Phó TGĐ công ty phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn ATLĐ.

Việc huấn luyện an toàn lao động cho các đối tượng nhóm quản lý, phụ trách công tác an toàn, các cán bộ y tế là việc làm hàng năm theo Bộ Luật An toàn lao động đã qui định.

Qua các ngày tập huấn, với nội dung bám sát thực tiễn các qui định pháp luật về an toàn lao động: hệ thống văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các quy định khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ….

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Các quy định về an toàn hóa chất.

Theo phòng kỹ thuật sản xuất 


Top

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN BÌNH ĐIỀN TẬP HUẤN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

Ngày 26/07/2017 tại Thành phố Nha Trang, Công ty CP phân bón Bình Điền phối hợp với Trung tâm an toàn lao động công nghệ Môi trường (Trường Đại học Tôn Đức Thắng), Hội đồng trách nhiệm xã hội tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC) đã tổ chức tập huấn công tác an toàn lao động, an toàn hóa chất cho các đơn vị thành viên, các công ty cổ phần trực thuộc công ty, các đơn vị phòng ban Công ty.

Về tham dự hội nghị tập huấn có ông Võ Văn Phu, Phó Tổng Giám đốc công ty , Chủ tịch Hội đồng Bảo hộ Lao động công ty; đại diện BCH Công đoàn Công ty và đại diện các đồng chí thuộc Ban Giám Đốc các công ty thành viên, Nhà máy phân bón Bình Điền Long An; ông Chữ Văn Nguyên, nguyên Trưởng Ban kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Phó chủ tịch Hội VRCC và các thành viên phụ trách an toàn của công ty. 

Mục đích của công tác ATVSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học công nghệ, tổ chức – hành chánh, kinh tế xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong quá trình sản xuất, tạo nên một điều kiện lao động an toàn và vệ sinh. Như vậy sẽ:  Đảm bảo an toàn cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không đề xảy ra tai nạn, chấn thương hoặc tử vong trong lao động; Bảo đảm người lao động khỏe mạnh, không mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động xấu xảy ra. Duy trì, phục hồi sức khỏe và kéo dài thời gian làm việc cho người lao động.

Ông Võ Văn Phu, Phó TGĐ công ty phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn ATLĐ.

Việc huấn luyện an toàn lao động cho các đối tượng nhóm quản lý, phụ trách công tác an toàn, các cán bộ y tế là việc làm hàng năm theo Bộ Luật An toàn lao động đã qui định.

Qua các ngày tập huấn, với nội dung bám sát thực tiễn các qui định pháp luật về an toàn lao động: hệ thống văn bản pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, các quy định khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động ….

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. Quản lý rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp. Các quy định về an toàn hóa chất.

Theo phòng kỹ thuật sản xuất