Công Ty CP Phân Bón Bình Điền - Thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tìm kiếm  
ENGLISH
 
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức
Cổ đông
Bản tin Bình Điền
Đồng hành cùng nhà nông
Thông tin nhà nông
Thế giới hoa kiểng
Bóng chuyền BĐ-LA
Hỏi đáp
Liên hệ
Liên kết web
Check mail
Film hoạt động
 
Tỷ giá vàng    
 
Tỷ giá ngoại tệ  
 
 
CỔ ĐÔNG » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2012


TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:
1. Chương trình đại hội.
2. Quy chế tổ chức đại hội.

3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm 2012.

4. Báo cáo tài chính năm 2011.

5. Báo cáo công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2011, kế hoạch năm 2012.

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011.

7. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2011, mức thù lao năm 2012.

9. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

10. Tờ trình về khen thưởng cho Ban Tổng giám đốc.

11. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

13. Lý lịch trích ngang các đề cử bầu bổ sung HĐQT, BKS.

14. Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

15. Giấy xác nhận tham dự Đại hội Đồng cổ đông.
16. Giấy ủy quyền.
Bản in Gửi bạn bè
 
.:: Các tin khác
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 
Báo cáo tài chính Công ty CP phân bón Bình Điền kỳ kế toán 01/02/2011 - 31/12/2011 
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2011 
THÔNG BÁO V/v ỦY QUYỀN QUẢN LÝ SỔ CỔ ĐÔNG