Công Ty CP Phân Bón Bình Điền - Thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tìm kiếm  
ENGLISH
 
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức
Cổ đông
Bản tin Bình Điền
Đồng hành cùng nhà nông
Thông tin nhà nông
Thế giới hoa kiểng
Bóng chuyền BĐ-LA
Hỏi đáp
Liên hệ
Liên kết web
Check mail
Film hoạt động
 
Tỷ giá vàng    
 
Tỷ giá ngoại tệ  
 

 
CỔ ĐÔNG » Tin cổ đông
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền  
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
Xem tiếp ++
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013  
Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013. Và Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
Xem tiếp ++
Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: - Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: ngày 25/03/2014. - Thời gian dự kiến tổ chức đại hội: 8h30 phút ngày 25/4/2014 (thời gian chính thức sẽ được thông báo sau). - Địa điểm dự kiến tổ chức đại hội: Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
Xem tiếp ++
Thông báo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013  
Thông báo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. - Doanh thu: 6.823,046 tỷ đồng. - Sản lượng tiêu thụ: 612.394 tấn. - Lợi nhuận trước thuế: 294,6 tỷ đồng
Xem tiếp ++
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm2013  
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2013:
- Doanh thu đạt: 5.447 tỷ đồng.
- Sản lượng SX: 447.122 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 480.262 tấn.
Xem tiếp ++
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm2013  
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:
- Doanh thu đạt: 4.072 tỷ đồng.
- Sản lượng SX: 302.948 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 332.880 tấn.
Xem tiếp ++
THÔNG BÁO: VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2012  
Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần phân bón Bình Điền.
Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 sẽ được thực hiện như sau:
Xem tiếp ++
Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2013  
Thông báo kết quả sản xuất kinh doanh quí I-2013:
- Doanh thu đạt: 1.434 ,7 tỷ đồng, t ăng 4% so với cùng kỳ năm 2012.
- Sản lượng SX: 111.113 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2012.
- Sản lượng tiêu thụ: 120.307 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2012.
Xem tiếp ++