ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 2

 

THÀNH PHẦN:

- 18% N; 4% P2O5 ; 20% K2O ; 0.3% CaO; 0.2% MgO;

0.4% S; 10ppm Fe; 30ppm Zn; 3ppm Cu; 40ppm B;

- Hoạt chất Agrotain của Mỹ: 0.07%

 

CÔNG DỤNG: CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 3 CHO LÚA

- Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành

- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

 

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc 3 (sau sạ 40-45 ngày): 75-100 kg/ha

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 2


 

THÀNH PHẦN:

- 18% N; 4% P2O5 ; 20% K2O ; 0.3% CaO; 0.2% MgO;

0.4% S; 10ppm Fe; 30ppm Zn; 3ppm Cu; 40ppm B;

- Hoạt chất Agrotain của Mỹ: 0.07%

 

CÔNG DỤNG: CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 3 CHO LÚA

- Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành

- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

 

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc 3 (sau sạ 40-45 ngày): 75-100 kg/ha