ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 1

 

THÀNH PHẦN:

- 20% N; 15% P2O5 ; 7% K2O ; 0.3% CaO; 0.2% MgO;

0.4% S; 10ppm Fe; 30ppm Zn; 3ppm Cu; 40ppm B;

- Hoạt chất Agrotain của Mỹ: 0.06%

 

CÔNG DỤNG: CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 1&2 CHO LÚA

- Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành

- Ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, tăng số bông

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

 

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc 1 (7-10 ngày sau sạ): 100-125 kg/ha

- Bón thúc 2 (15-20 ngày sau sạ): 125-150 kg/ha

 

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.100
Kali Israel hạt7.050
Ure Cà Mau hạt đục7.000
Ure Phú Mỹ hạt trong7.000
Ure Indo hạt trong6.850
Ure Malaysia hạt đục6.700
Kali Russia hạt7.100
Kali Israel hạt7.050
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU TE + AGROTAIN LÚA 1


 

THÀNH PHẦN:

- 20% N; 15% P2O5 ; 7% K2O ; 0.3% CaO; 0.2% MgO;

0.4% S; 10ppm Fe; 30ppm Zn; 3ppm Cu; 40ppm B;

- Hoạt chất Agrotain của Mỹ: 0.06%

 

CÔNG DỤNG: CHUYÊN DÙNG BÓN THÚC 1&2 CHO LÚA

- Chống thất thoát phân bón, hạ giá thành

- Ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe, tăng số bông

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận

 

CÁCH DÙNG:

- Bón thúc 1 (7-10 ngày sau sạ): 100-125 kg/ha

- Bón thúc 2 (15-20 ngày sau sạ): 125-150 kg/ha