ĐẦU TRÂU TE 215

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 20%

 - Lân (P2O5hh): 20%

 - Kali (K2Ohh): 15%

5ppm Fe; 5ppm Cu; 35ppm Zn; 25ppm B; 20ppm Mn; 60ppm n-[N-BTPT]

200ppm Maleic Itaconic Copolymer

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

 - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

 - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

 - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Lúa: 300-500 kg/ha, thời kỳ bón: lót khi cấy hoặc thúc cây con 100-150 kg; Thúc đẻ nhánh: 100-200 kg; Thúc đón đòng: 100-150kg.

 - Cây ăn trái: 2-4 kg/cây/năm, thời kỳ bón: chia đều bón sau thu hoạch, trước ra hoa, sau đậu trái và khi trái lớn.

 - Mía, bắp: 400-600 kg/ha, thời kỳ bón: lót 100-150 kg; Thúc cây con: 150-250 kg; Thúc khi bắp xoáy nõn, mía vươn lóng:150-200 kg.

 - Cao su, hồ tiêu: 500-700 kg/ha, thời kỳ bón: chia đều bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 - Rau, dưa, đậu các loại: 200-400 kg/ha, thời kỳ bón: lót 50-100 kg; Thúc cây con 100-150 kg; Thúc cây trưởng thành 50-150kg.

Chú ý: Đối với cây lâu năm giai đoạn kiến thiết bón từ 50-100 kg/ha, các năm tiếp theo tăng thêm 50-100 kg/ha. Chia 3-4 lần bón.

Bảng giá phân bón

SA TQ Bôt trắng3.350
SA Nhật Hạt trắng4.300
SA TQ Hạt trắng3.600
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau7.400
Ure Phú Mỹ hạt trong7.300
Ure Malaysia hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU TE 215


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 20%

 - Lân (P2O5hh): 20%

 - Kali (K2Ohh): 15%

5ppm Fe; 5ppm Cu; 35ppm Zn; 25ppm B; 20ppm Mn; 60ppm n-[N-BTPT]

200ppm Maleic Itaconic Copolymer

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

 - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

 - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

 - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Lúa: 300-500 kg/ha, thời kỳ bón: lót khi cấy hoặc thúc cây con 100-150 kg; Thúc đẻ nhánh: 100-200 kg; Thúc đón đòng: 100-150kg.

 - Cây ăn trái: 2-4 kg/cây/năm, thời kỳ bón: chia đều bón sau thu hoạch, trước ra hoa, sau đậu trái và khi trái lớn.

 - Mía, bắp: 400-600 kg/ha, thời kỳ bón: lót 100-150 kg; Thúc cây con: 150-250 kg; Thúc khi bắp xoáy nõn, mía vươn lóng:150-200 kg.

 - Cao su, hồ tiêu: 500-700 kg/ha, thời kỳ bón: chia đều bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 - Rau, dưa, đậu các loại: 200-400 kg/ha, thời kỳ bón: lót 50-100 kg; Thúc cây con 100-150 kg; Thúc cây trưởng thành 50-150kg.

Chú ý: Đối với cây lâu năm giai đoạn kiến thiết bón từ 50-100 kg/ha, các năm tiếp theo tăng thêm 50-100 kg/ha. Chia 3-4 lần bón.