ĐẦU TRÂU DAP AVAIL

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 18%

 - Lân (P2O5hh): 46%

Maleic Itaconic Copolymer: 400ppm

Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Colopymer không cho các ion sắt, nhôm, mangan...cố định lân. Cây trồng hấp thụ lân được dễ dàng.

Công dụng:

 - Nâng cao hiệu quả sử dụng lân của cây trồng.

 - Cây trồng ra rễ khoẻ; tăng sinh trưởng phát triển.

 - Giảm chi phí phân bón; tăng hiệu quả kinh tế.

Cách dùng:

 - Lúa: 50-100 kg/ha, chia ra bón lót và thúc cây con.

 - Bắp: 75-125 kg/ha, chia ra bón lót và thúc khi cây có 4-6 lá.

 - Cây ăn trái: 0,2-0,4 kg/cây/lần, lót khi trồng mới; bón sau thu hoạch và chuần bị ra hoa.

 - Cây công nghiệp ngắn ngày: 60-100 kg/ha, chia ra bón lót và thúc cây con.

 - Cây công nghiệp dài ngày: 0,1-0,3 kg/cây/lần, lót khi mới trồng mới; bón sau thu hoạch và chuẩn bị ra hoa.

 - Cây rau, đậu: 30-50kg/ha/lần, bón lót và thúc khi cây con.

 - Cây trồng khác: 30-50 kg/ha/lần, bón lót và thúc cây con.

Chú ý: bón kết hợp với Đầu Trâu 46 A+ và kali.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU DAP AVAIL


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 18%

 - Lân (P2O5hh): 46%

Maleic Itaconic Copolymer: 400ppm

Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Colopymer không cho các ion sắt, nhôm, mangan...cố định lân. Cây trồng hấp thụ lân được dễ dàng.

Công dụng:

 - Nâng cao hiệu quả sử dụng lân của cây trồng.

 - Cây trồng ra rễ khoẻ; tăng sinh trưởng phát triển.

 - Giảm chi phí phân bón; tăng hiệu quả kinh tế.

Cách dùng:

 - Lúa: 50-100 kg/ha, chia ra bón lót và thúc cây con.

 - Bắp: 75-125 kg/ha, chia ra bón lót và thúc khi cây có 4-6 lá.

 - Cây ăn trái: 0,2-0,4 kg/cây/lần, lót khi trồng mới; bón sau thu hoạch và chuần bị ra hoa.

 - Cây công nghiệp ngắn ngày: 60-100 kg/ha, chia ra bón lót và thúc cây con.

 - Cây công nghiệp dài ngày: 0,1-0,3 kg/cây/lần, lót khi mới trồng mới; bón sau thu hoạch và chuẩn bị ra hoa.

 - Cây rau, đậu: 30-50kg/ha/lần, bón lót và thúc khi cây con.

 - Cây trồng khác: 30-50 kg/ha/lần, bón lót và thúc cây con.

Chú ý: bón kết hợp với Đầu Trâu 46 A+ và kali.