ĐẦU TRÂU 215

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 20%

 - Lân (P2O5hh): 20%

 - Kali (K2Ohh): 15%

 - Agrotain: 0,05%

 - Avail: 0,08%

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

 - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

 - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

 - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

- Lúa: 300-500 kg/ha, thời kỳ bón: lót khi cấy hoặc thúc cây con 100-150 kg; Thúc đẻ nhánh: 100-200 kg; Thúc đón đòng: 100-150kg.

 - Cây ăn trái: 2-4 kg/cây/năm, thời kỳ bón: chia đều bón sau thu hoạch, trước ra hoa, sau đậu trái và khi trái lớn.

 - Mía, bắp: 400-600 kg/ha, thời kỳ bón: lót 100-150 kg; Thúc cây con: 150-250 kg; Thúc khi bắp xoáy nõn, mía vươn lóng:150-200 kg.

 - Cao su, hồ tiêu: 500-700 kg/ha, thời kỳ bón: chia đều bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 - Rau, dưa, đậu các loại: 200-400 kg/ha, thời kỳ bón: lót 50-100 kg; Thúc cây con 100-150 kg; Thúc cây trưởng thành 50-150kg.

Chú ý: Đối với cây lâu năm giai đoạn kiến thiết bón từ 50-100 kg/ha, các năm tiếp theo tăng thêm 50-100 kg/ha. Chia 3-4 lần bón.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU 215


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 20%

 - Lân (P2O5hh): 20%

 - Kali (K2Ohh): 15%

 - Agrotain: 0,05%

 - Avail: 0,08%

Công dụng:

 - Tăng hiệu quả sử dụng phân bón với 2 hoạt chất A-A:

     + Hoạt chất Agrotain chứa n-[N-BTPT] ngăn chặn sự mất đạm.

     + Hoạt chất Avail chứa Maleic Itaconic Copolymer tăng hiệu quả sử dụng phân lân.

 - Giúp cây trồng phát triển cân đối, tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

 - Tăng khả năng sinh trưởng phát triển của cây trồng.

 - Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

- Lúa: 300-500 kg/ha, thời kỳ bón: lót khi cấy hoặc thúc cây con 100-150 kg; Thúc đẻ nhánh: 100-200 kg; Thúc đón đòng: 100-150kg.

 - Cây ăn trái: 2-4 kg/cây/năm, thời kỳ bón: chia đều bón sau thu hoạch, trước ra hoa, sau đậu trái và khi trái lớn.

 - Mía, bắp: 400-600 kg/ha, thời kỳ bón: lót 100-150 kg; Thúc cây con: 150-250 kg; Thúc khi bắp xoáy nõn, mía vươn lóng:150-200 kg.

 - Cao su, hồ tiêu: 500-700 kg/ha, thời kỳ bón: chia đều bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 - Rau, dưa, đậu các loại: 200-400 kg/ha, thời kỳ bón: lót 50-100 kg; Thúc cây con 100-150 kg; Thúc cây trưởng thành 50-150kg.

Chú ý: Đối với cây lâu năm giai đoạn kiến thiết bón từ 50-100 kg/ha, các năm tiếp theo tăng thêm 50-100 kg/ha. Chia 3-4 lần bón.