ĐẦU TRÂU 20-20-15 AGROTAIN

THÀNH PHẦN:

- 20% N; 20% P2O5; 15% K2O

- 0.06% Hoạt chất Agrotain của Mỹ

CÔNG DỤNG:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và độ phì đất

- Giảm ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái

CÁCH DÙNG:

- Lúa: 250-400 kg/ha, chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

- Bắp: 300-500 kg/ha, chia ra bón lót khi trồng, khi cây 4-6 lá và chuẩn bị phun râu, trổ cờ.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 200-350 kg/ha, chia ra 2-3 đợt bón.

- Cây công nghiệp dài ngày: 2-4 kg/cây/năm, chia ra làm 2-3 lần bón.

- Cây ăn quả: 2-4 kg/cây/năm, chia ra bón sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và khi trái lớn.

- Cây rau, hoa: 200-400 kg/ha, chia ra làm 3-4 lần bón/vụ

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU 20-20-15 AGROTAIN


THÀNH PHẦN:

- 20% N; 20% P2O5; 15% K2O

- 0.06% Hoạt chất Agrotain của Mỹ

CÔNG DỤNG:

- Giảm thất thoát phân bón, giảm lượng bón, tăng hiệu quả kinh tế

- Cây trồng sinh trưởng phát triển mạnh, tăng đề kháng sâu bệnh

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và độ phì đất

- Giảm ô nhiễm nguồn đất và nước, bảo vệ môi trường sinh thái

CÁCH DÙNG:

- Lúa: 250-400 kg/ha, chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.

- Bắp: 300-500 kg/ha, chia ra bón lót khi trồng, khi cây 4-6 lá và chuẩn bị phun râu, trổ cờ.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: 200-350 kg/ha, chia ra 2-3 đợt bón.

- Cây công nghiệp dài ngày: 2-4 kg/cây/năm, chia ra làm 2-3 lần bón.

- Cây ăn quả: 2-4 kg/cây/năm, chia ra bón sau khi thu hoạch, trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và khi trái lớn.

- Cây rau, hoa: 200-400 kg/ha, chia ra làm 3-4 lần bón/vụ