NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-13S

Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 16%

- Lân (P2O5hh): 8%

- Kali (K2Ohh): 16%

- Lưu huỳnh (S): 13%

Công dụng:

- Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu với điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng:

- Cà phê: 1.700 – 2.400 kg/ha/năm chia làm 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Điều, hồ tiêu, cao su: 2-4 kg/cây/năm chia làm 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Cây ăn trái: 1-5 kg/cây/năm chia làm 3-4 lần bón vào sau thu hoạch, trước ra bông và sau đậu trái, nuôi trái.

- Các cây trồng khác: 200-500 kg/ha chia làm 3 lần bón lót khi trồng, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 16-8-16-13S


Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 16%

- Lân (P2O5hh): 8%

- Kali (K2Ohh): 16%

- Lưu huỳnh (S): 13%

Công dụng:

- Tăng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu với điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng nông sản và lợi nhuận.

- Cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng:

- Cà phê: 1.700 – 2.400 kg/ha/năm chia làm 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Điều, hồ tiêu, cao su: 2-4 kg/cây/năm chia làm 3 lần bón vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

- Cây ăn trái: 1-5 kg/cây/năm chia làm 3-4 lần bón vào sau thu hoạch, trước ra bông và sau đậu trái, nuôi trái.

- Các cây trồng khác: 200-500 kg/ha chia làm 3 lần bón lót khi trồng, thúc cây con và thúc cây trưởng thành.