NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8 +TE

Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 16%

- Lân (P2O5hh): 16%

- Kali (K2Ohh): 8%

- Lưu huỳnh (S): 5%

Vi lượng tổng số TE (Fe, Cu, Zn, B, Mn): 500ppm

Công dụng:

- Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh.

- Tăng sức chống chịu với điều kiện bất thuận

- Hàm lượng Lưu huỳnh và các trung vi lượng hợp lý, giúp nâng cao độ phì cho đất.

- Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

- Cà phê:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 600-800 kg/ha/năm

+ Giai đoạn kinh doanh (đầu mùa mưa): 600-800 kg/ha

- Hồ tiêu (sau thu hoạch và nuôi trái non): 0,2-0,3kg/lần

- Cây ăn trái:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-2 kg/cây/năm

+ Sau thu hoạch: 1-3 kg/cây/lần

- Cây trồng khác: 200 - 300 kg/ha

Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

NPK ĐẦU TRÂU 16-16-8 +TE


Thành phần định lượng:

- Đạm (Nts): 16%

- Lân (P2O5hh): 16%

- Kali (K2Ohh): 8%

- Lưu huỳnh (S): 5%

Vi lượng tổng số TE (Fe, Cu, Zn, B, Mn): 500ppm

Công dụng:

- Cây trồng sinh trưởng, phát triển mạnh.

- Tăng sức chống chịu với điều kiện bất thuận

- Hàm lượng Lưu huỳnh và các trung vi lượng hợp lý, giúp nâng cao độ phì cho đất.

- Tăng năng suất cây trồng, tăng lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

- Cà phê:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 600-800 kg/ha/năm

+ Giai đoạn kinh doanh (đầu mùa mưa): 600-800 kg/ha

- Hồ tiêu (sau thu hoạch và nuôi trái non): 0,2-0,3kg/lần

- Cây ăn trái:

+ Giai đoạn kiến thiết cơ bản: 1-2 kg/cây/năm

+ Sau thu hoạch: 1-3 kg/cây/lần

- Cây trồng khác: 200 - 300 kg/ha

Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng