ĐẦU TRÂU NUÔI TRÁI HỒ TIÊU

Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 14%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%;

- Lưu huỳnh (S): 7%;

- Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 290ppm; Bo (B): 155ppm; Mangan (Mn): 70ppm;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng:

- Tăng khả năng đậu trái, khắc phục hiện tượng khuyết hạt trên gié tiêu.

- Giúp trái lớn nhanh, chắc hạt.

- Giúp hồ tiêu chống chiụ trong điều kiện khí hậu bất lợi.

Cách dùng:

- Hồ tiêu (giai đoạn nuôi trái): 0,2-0,3 kg/nọc/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.200
Ure Cà Mau hạt đục8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong8.200
Ure Indo hạt trong8.200
Ure Malaysia hạt đục8.200
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU NUÔI TRÁI HỒ TIÊU


Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 14%;

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;

- Kali hữu hiệu (K2Ohh): 21%;

- Lưu huỳnh (S): 7%;

- Đồng (Cu): 50ppm; Kẽm (Zn): 290ppm; Bo (B): 155ppm; Mangan (Mn): 70ppm;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng:

- Tăng khả năng đậu trái, khắc phục hiện tượng khuyết hạt trên gié tiêu.

- Giúp trái lớn nhanh, chắc hạt.

- Giúp hồ tiêu chống chiụ trong điều kiện khí hậu bất lợi.

Cách dùng:

- Hồ tiêu (giai đoạn nuôi trái): 0,2-0,3 kg/nọc/lần

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.