ĐẦU TRÂU NUÔI TRÁI HỒ TIÊU

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 14%

 - Lân (P2O5hh): 7%

 - Kali (K2Ohh): 21%

 - Lưu huỳnh (S): 7%

 - 1000ppm Zn; 1000ppm B; 150ppm Mn; 45ppm Cu; 30ppm Fe.

Công dụng:

 - Cải thiện năng suất và chất lượng cho cây hồ tiêu.

 - Tăng đậu trái, khắc phục khuyết hạt trên gié tiêu.

 - Giúp trái lớn nhanh, chắc hạt, tăng năng suất.

 - Giúp hồ tiêu chống chịu trong mọi điều kiện.khí hậu bất lợi.

Cách dùng:

 - Bón khi tiêu đậu trái với liều lượng 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón.

 - Bón nuôi trái, củ, hạt cho cây trồng khác với liều lượng 200-400 kg/ha.

(Loại phân này cũng thích hợp cho cây ăn trái, cà phê và các loại cây lấy củ).

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng4.100
SA TQ Hạt trắng3.400
SA TQ Hạt nhuyễn2.900
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau6.900
Ure Phú Mỹ hạt trong6.700
Ure Malai hạt đục6.600

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU NUÔI TRÁI HỒ TIÊU


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 14%

 - Lân (P2O5hh): 7%

 - Kali (K2Ohh): 21%

 - Lưu huỳnh (S): 7%

 - 1000ppm Zn; 1000ppm B; 150ppm Mn; 45ppm Cu; 30ppm Fe.

Công dụng:

 - Cải thiện năng suất và chất lượng cho cây hồ tiêu.

 - Tăng đậu trái, khắc phục khuyết hạt trên gié tiêu.

 - Giúp trái lớn nhanh, chắc hạt, tăng năng suất.

 - Giúp hồ tiêu chống chịu trong mọi điều kiện.khí hậu bất lợi.

Cách dùng:

 - Bón khi tiêu đậu trái với liều lượng 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón.

 - Bón nuôi trái, củ, hạt cho cây trồng khác với liều lượng 200-400 kg/ha.

(Loại phân này cũng thích hợp cho cây ăn trái, cà phê và các loại cây lấy củ).