ĐẦU TRÂU MẶN PHÈN

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 4%

 - Lân (P2O5hh): 14%

 - Canxi (CaO): 20%

 - Silic (SiO2): 14%

Cách dùng:

 - Giảm độc do mặn - phèn gây ra, thúc đẩy bộ rễ khoẻ mạnh, tăng khả năng chịu mặn - phèn của lúa, bắp, hoa màu và cây trồng khác.

 - Ổn định môi trường đất với tác nhân bất lợi như mặn, phèn, hạn hán.

Cách sử dụng: Chuyên dùng bón lót và bón thúc cho cây con.

 - Lúa: bón lót trước khi sạ: 250-300 kg/ha, thúc cây con và khi độ mặn trong ruộng cao: 100-150 kg/ha.

 - Bắp, mía: bón lót từ 300-500 kg/ha, thúc cây con từ 150-200 kg/ha.

 - Cây ăn trái: bón lót khi trồng mới từ 0,5-2 kg/hố trồng.

 - Cây trồng khác: bón lót khi làm đất trước khi gieo trồng: 150-300 kg/ha.

 

 

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng4.100
SA TQ Hạt trắng3.400
SA TQ Hạt nhuyễn2.900
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau6.900
Ure Phú Mỹ hạt trong6.700
Ure Malai hạt đục6.600

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU MẶN PHÈN


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 4%

 - Lân (P2O5hh): 14%

 - Canxi (CaO): 20%

 - Silic (SiO2): 14%

Cách dùng:

 - Giảm độc do mặn - phèn gây ra, thúc đẩy bộ rễ khoẻ mạnh, tăng khả năng chịu mặn - phèn của lúa, bắp, hoa màu và cây trồng khác.

 - Ổn định môi trường đất với tác nhân bất lợi như mặn, phèn, hạn hán.

Cách sử dụng: Chuyên dùng bón lót và bón thúc cho cây con.

 - Lúa: bón lót trước khi sạ: 250-300 kg/ha, thúc cây con và khi độ mặn trong ruộng cao: 100-150 kg/ha.

 - Bắp, mía: bón lót từ 300-500 kg/ha, thúc cây con từ 150-200 kg/ha.

 - Cây ăn trái: bón lót khi trồng mới từ 0,5-2 kg/hố trồng.

 - Cây trồng khác: bón lót khi làm đất trước khi gieo trồng: 150-300 kg/ha.