ĐẦU TRÂU MẶN PHÈN

Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 4 %

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 14%;

- Canxi (CaO): 20%;

- Silic (SiO2): 14%;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng;

- Giảm gây độc do mặn - phèn, thúc đẩy bộ rễ khoẻ mạnh.

- Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi đối với lúa, bắp, mía  hoa màu và cây trồng khác.

- Tăng chất lượng nông sản và hạn chế sâu bệnh.

Cách dùng:

- Lúa, bắp (bón lót và thúc 1): 150-200 kg/ha/lần

- Mía, khoai mì (bón lót): 200-300 kg/ha.

- Cây ăn trái (bón lót khi trồng mới và sau thu hoạch): 0,5 - 1 kg/cây/lần

- Hồ tiêu : trộn đều vào hố trồng trước khi đặt tiêu 1-2 kg/hố

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.200
Ure Cà Mau hạt đục8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong8.200
Ure Indo hạt trong8.200
Ure Malaysia hạt đục8.200
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU MẶN PHÈN


Thành phần định lượng:

- Đạm tổng số (Nts): 4 %

- Lân hữu hiệu (P2O5hh): 14%;

- Canxi (CaO): 20%;

- Silic (SiO2): 14%;

- Độ ẩm : ≤2,5%

Công dụng;

- Giảm gây độc do mặn - phèn, thúc đẩy bộ rễ khoẻ mạnh.

- Tăng khả năng chống chịu trong điều kiện bất lợi đối với lúa, bắp, mía  hoa màu và cây trồng khác.

- Tăng chất lượng nông sản và hạn chế sâu bệnh.

Cách dùng:

- Lúa, bắp (bón lót và thúc 1): 150-200 kg/ha/lần

- Mía, khoai mì (bón lót): 200-300 kg/ha.

- Cây ăn trái (bón lót khi trồng mới và sau thu hoạch): 0,5 - 1 kg/cây/lần

- Hồ tiêu : trộn đều vào hố trồng trước khi đặt tiêu 1-2 kg/hố

* Chú ý: lượng bón có thể thay đổi tuỳ theo loại đất, loại cây và tình hình sinh trưởng của cây trồng.