ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU KINH DOANH

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 19%

 - Lân (P2O5hh): 9%

 - Kali (K2Ohh): 19%

 - Vi lượng tổng số TE (Zn, B, Cu, Mn): 300ppm.

Công dụng:

 - Trái lớn nhanh, chắc hạt.

 - Tăng tính thơm, độ cay của hạt.

 - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Hồ tiêu kinh doanh 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón. Bón trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và đang lớn.

 - Cây trồng khác: 200-400 kg/lha/lần.

Bảng giá phân bón

SA TQ Bôt trắng3.350
SA Nhật Hạt trắng4.300
SA TQ Hạt trắng3.600
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau7.400
Ure Phú Mỹ hạt trong7.300
Ure Malaysia hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU KINH DOANH


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 19%

 - Lân (P2O5hh): 9%

 - Kali (K2Ohh): 19%

 - Vi lượng tổng số TE (Zn, B, Cu, Mn): 300ppm.

Công dụng:

 - Trái lớn nhanh, chắc hạt.

 - Tăng tính thơm, độ cay của hạt.

 - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Hồ tiêu kinh doanh 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón. Bón trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và đang lớn.

 - Cây trồng khác: 200-400 kg/lha/lần.