ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU KINH DOANH

Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 19%

 - Lân (P2O5hh): 9%

 - Kali (K2Ohh): 19%

 - Vi lượng tổng số TE (Zn, B, Cu, Mn): 300ppm.

Công dụng:

 - Trái lớn nhanh, chắc hạt.

 - Tăng tính thơm, độ cay của hạt.

 - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Hồ tiêu kinh doanh 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón. Bón trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và đang lớn.

 - Cây trồng khác: 200-400 kg/lha/lần.

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng4.100
SA TQ Hạt trắng3.400
SA TQ Hạt nhuyễn2.900
Kali Lào bột trắng5.500
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure đục Cà Mau6.900
Ure Phú Mỹ hạt trong6.700
Ure Malai hạt đục6.600

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

ĐẦU TRÂU HỒ TIÊU KINH DOANH


Thành phần định lượng:

 - Đạm (Nts): 19%

 - Lân (P2O5hh): 9%

 - Kali (K2Ohh): 19%

 - Vi lượng tổng số TE (Zn, B, Cu, Mn): 300ppm.

Công dụng:

 - Trái lớn nhanh, chắc hạt.

 - Tăng tính thơm, độ cay của hạt.

 - Tăng khả năng chống chịu điều kiện bất thuận.

- Tăng năng suất, chất lượng và lợi nhuận cho nông dân.

Cách dùng:

 - Hồ tiêu kinh doanh 0,2-0,4 kg/nọc/lần bón. Bón trước khi ra hoa, sau khi đậu trái và đang lớn.

 - Cây trồng khác: 200-400 kg/lha/lần.