Phân bón lá cao cấp


Đầu trâu 005
Thành phần: 30% đạm (N), 10% lân (P2O5), 10% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt ra hoa, đậu quả. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, úng ngập, hạn hán và sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 005 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun lần đầu sau khi sạ hoặc cấy 7-10 ngày và định kỳ 10-15 ngày/lần cho đến khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20g/8 lít nước, phun sau khi thu hoạch và định kỳ 10-15 ngày/lần.
Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.

Đầu trâu 007
Thành phần: 15% đạm (N), 30% lân (P2O5), 15% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích ra hoa đậu quả sớm. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, chua phèn, sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 007 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun 3-4 lần vào trước khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần và trước trổ hoa.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20-40g/8 lít nước, phun 3-4 lần trước ra hoa và sau đậu trái.

Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.


Đầu trâu 009
Thành phần: 20% đạm (N), 20% lân (P2O5), 20% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích ra hoa, giữ hoa bền lâu, tăng tỷ lệ đậu quả (trái), nuôi quả tốt. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, úng ngập, hạn hán và sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 009 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần ở thời kỳ đẻ nhánh và 1-2 lần sau khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20g/8 lít nước, phun dưỡng cây định kỳ 10-15 ngày/lần và phun 3-4 lần sau khi đậu quả.

Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.950
Ure Phú Mỹ hạt trong6.300
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Phân bón lá cao cấp


Đầu trâu 005
Thành phần: 30% đạm (N), 10% lân (P2O5), 10% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích cây đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt ra hoa, đậu quả. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, úng ngập, hạn hán và sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 005 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun lần đầu sau khi sạ hoặc cấy 7-10 ngày và định kỳ 10-15 ngày/lần cho đến khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20g/8 lít nước, phun sau khi thu hoạch và định kỳ 10-15 ngày/lần.
Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.

Đầu trâu 007
Thành phần: 15% đạm (N), 30% lân (P2O5), 15% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích ra hoa đậu quả sớm. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, chua phèn, sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 007 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun 3-4 lần vào trước khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần và trước trổ hoa.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20-40g/8 lít nước, phun 3-4 lần trước ra hoa và sau đậu trái.

Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.


Đầu trâu 009
Thành phần: 20% đạm (N), 20% lân (P2O5), 20% kali (K2O), lưu huỳnh (S), magiê (Mg), canxi (Ca), kẽm (Zn), sắt (Fe), đồng (Cu), mangan (Mn), bo (B), molypden (Mo), gibberellin, αNAA, bNOA.

Công dụng: Tăng sinh trưởng, phát triển. Kích thích ra hoa, giữ hoa bền lâu, tăng tỷ lệ đậu quả (trái), nuôi quả tốt. Hạn chế tác hại của sâu bệnh, úng ngập, hạn hán và sương giá. Tăng năng suất, chất lượng nông sản và tăng lợi nhuận.

Cách dùng:
- Cây hoa và cây cảnh: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Cây trong vườn ươm: 5-10g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.

Ngoài ra Đầu Trâu 009 có thể bón cho các loại cây sau:
- Lúa, ngô: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần ở thời kỳ đẻ nhánh và 1-2 lần sau khi trổ bông.
- Các loại rau: 10-20g/8 lít nước, phun định kỳ 7-10 ngày/lần.
- Mía, đậu đỗ, bông, thuốc lá: 20g/8 lít nước, phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Chè, cà phê, hồ tiêu, điều, dâu và cây ăn quả: 20g/8 lít nước, phun dưỡng cây định kỳ 10-15 ngày/lần và phun 3-4 lần sau khi đậu quả.

Chú ý: Phun đều lên thân, lá cây vào sáng sớm hoặc chiều mát. Không phun khi hoa đang nở.