Phân bón gốc cho cây ăn trái: Đầu Trâu AT1 (Chuyên dùng bón sau thu hoạch)

Công dụng:
- Giúp cây mau phục hồi sau khi thu hoạch trái, tăng khả năng ra chồi mới.
- Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh.
- Tăng năng suất, chất lượng trái cây và lợi nhuận.
- Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng:
- Dùng bón thúc sau khi thu hoạch trái.
- Cây cam, chanh, bưởi: 0,5-1,5 kg/cây.
- Nhãn, chôm chôm, xoài, sầu riêng: 0,5-3 kg/cây.
- Cây ăn trái khác: 0,5-2 kg/cây.
- Dùng tốt cho tất cả các loại cây trồng khác, lượng bón: 100-400 kg/ha.

Bảng giá phân bón

SA Nhật Hạt trắng3.900
SA TQ Hạt trắng2.700
SA TQ Hạt nhuyễn2.750
Kali Lào bột trắng5.200
Kali Russia hạt6.800
Kali Israel hạt6.900
Ure đục Cà Mau5.950
Ure Phú Mỹ hạt trong6.300
Ure TQ hạt đục5.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Phân bón gốc cho cây ăn trái: Đầu Trâu AT1 (Chuyên dùng bón sau thu hoạch)

Công dụng:
- Giúp cây mau phục hồi sau khi thu hoạch trái, tăng khả năng ra chồi mới.
- Tăng khả năng đề kháng sâu bệnh.
- Tăng năng suất, chất lượng trái cây và lợi nhuận.
- Duy trì và cải thiện độ phì nhiêu của đất.

Cách dùng:
- Dùng bón thúc sau khi thu hoạch trái.
- Cây cam, chanh, bưởi: 0,5-1,5 kg/cây.
- Nhãn, chôm chôm, xoài, sầu riêng: 0,5-3 kg/cây.
- Cây ăn trái khác: 0,5-2 kg/cây.
- Dùng tốt cho tất cả các loại cây trồng khác, lượng bón: 100-400 kg/ha.