Công Ty CP Phân Bón Bình Điền - Thành viên của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
Tìm kiếm  
ENGLISH
 
Trang chủ
Giới thiệu
Sản phẩm
Tin tức
Cổ đông
Bản tin Bình Điền
Đồng hành cùng nhà nông
Thông tin nhà nông
Thế giới hoa kiểng
Bóng chuyền BĐ-LA
Hỏi đáp
Liên hệ
Liên kết web
Check mail
Film hoạt động
 
Tỷ giá vàng    
 
Tỷ giá ngoại tệ  
 
 
Giá Phân Bón
STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá ĐVT
 2248  DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  12.700  đã có Vat  đ/kg
 2247  DAP (china) hạt nâu tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  10.600  đã có Vat  đ/kg
 2246  DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  10.200  đã có Vat  đ/kg
 2245  DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  11.000  đã có Vat  đ/kg
 2244  UREA (china) hạt trong  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.450  đã có Vat  đ/kg
 2243  UREA (china) hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2242  UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2241  UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.650  đã có Vat  đ/kg
 2240  Kali (Israel) hạt  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.900  đã có Vat  đ/kg
 2239  Kali (Russia) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2238  Kali (Israel) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2237  SA (Japan) trắng  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  4.100  đã có Vat  đ/kg
 2236  SA (china) hạt nhuyễn  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  3.000  đã có Vat  đ/kg
 2235  SA (China) hạt trắng  Tân Quy (TPHCM)  14/04/2014  3.600  đã có Vat  đ/kg
 2234  DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  12.700  đã có Vat  đ/kg
 2233  DAP (china) hạt nâu tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  10.550  đã có Vat  đ/kg
 2232  DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  10.200  đã có Vat  đ/kg
 2231  DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  10.900  đã có Vat  đ/kg
 2230  UREA (china) hạt trong  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.450  đã có Vat  đ/kg
 2229  UREA (china) hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2228  UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2227  UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.650  đã có Vat  đ/kg
 2226  Kali (Israel) hạt  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.900  đã có Vat  đ/kg
 2225  Kali (Russia) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2224  Kali (Israel) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2223  SA (Japan) trắng  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  4.100  đã có Vat  đ/kg
 2222  SA (china) hạt nhuyễn  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  3.000  đã có Vat  đ/kg
 2221  SA (China) hạt trắng  Tân Quy (TPHCM)  11/04/2014  3.600  đã có Vat  đ/kg
 2220  DAP (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  12.700  đã có Vat  đ/kg
 2219  DAP (china) hạt nâu tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  10.550  đã có Vat  đ/kg
 2218  DAP (china) hạt nâu bao tiếng TQ  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  10.200  đã có Vat  đ/kg
 2217  DAP 16-44 (china) hạt xanh bao tiếng anh  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  10.800  đã có Vat  đ/kg
 2216  UREA (china) hạt trong  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.450  đã có Vat  đ/kg
 2215  UREA (china) hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2214  UREA Cà Mau hạt đục (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.550  đã có Vat  đ/kg
 2213  UREA Phú Mỹ hạt trong (giá tham khảo)  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.650  đã có Vat  đ/kg
 2212  Kali (Israel) hạt  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.900  đã có Vat  đ/kg
 2211  Kali (Russia) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2210  Kali (Israel) bột "màu đỏ"  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  7.500  đã có Vat  đ/kg
 2209  SA (Japan) trắng  Tân Quy (TPHCM)  07/04/2014  4.100  đã có Vat  đ/kg