Quy trình quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu

Cục BVTV vừa có công văn gửi các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên, và Đông Nam bộ về việc ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu.

Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng, các tháng cuối năm 2016 đã xuất hiện các trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sâu bệnh gây hại nặng trên nhiều loại cây trồng. Cây hồ tiêu bị ngập úng rễ trong thời gian dài là điều kiện thuận lợi cho bệnh chết nhanh bùng phát, đã gây chết nhiều diện tích.

Qua kiểm tra thực tế tại một số tỉnh trọng điểm trồng tiêu cho thấy còn không ít hộ nông dân vẫn chưa tiếp cận được quy trình, đặc biệt không hoặc áp dụng chưa đầy đủ các biện pháp kỹ thuật quan trọng như thoát nước và biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn.

Để phòng trừ hiệu quả bệnh hại hồ tiêu trong điều kiện biến đổi khí hậu, Cục BVTV yêu cầu Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm hại tiêu, chuyển giao quy trình đến từng hộ nông dân trồng tiêu, ưu tiên các hộ đang có vườn tiêu bị bệnh được tập huấn trước.

Lựa chọn các vườn tiêu đã thực hiện các biện pháp canh tác tốt, không bị thiệt hại trong thời gian vừa qua để tổ chức hội thảo đầu bờ tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm cho các hộ có vườn tiêu đang bị bệnh hoặc đã bị chết.

Tổ chức tập huấn riêng cho các hộ có vườn tiêu đã bị chết, tập trung hướng dẫn thiết kế hệ thống thoát nước trong mùa mưa, các biện pháp xử lý nguồn bệnh, phòng chống bệnh ngay từ khi mới trồng để kịp thời khôi phục sản xuất, đồng thời đảm bảo sản xuất hồ tiêu an toàn và bền vững.

 Theo Trần Long - Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Quy trình quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hồ tiêu

Cục BVTV vừa có công văn gửi các tỉnh vùng Nam Trung bộ, Tây Nguyên, và Đông Nam bộ về việc ban hành quy trình kỹ thuật quản lý bệnh chết nhanh, chết chậm hại hồ tiêu.

Biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng nghiêm trọng, các tháng cuối năm 2016 đã xuất hiện các trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sâu bệnh gây hại nặng trên nhiều loại cây trồng. Cây hồ tiêu bị ngập úng rễ trong thời gian dài là điều kiện thuận lợi cho bệnh chết nhanh bùng phát, đã gây chết nhiều diện tích.

Qua kiểm tra thực tế tại một số tỉnh trọng điểm trồng tiêu cho thấy còn không ít hộ nông dân vẫn chưa tiếp cận được quy trình, đặc biệt không hoặc áp dụng chưa đầy đủ các biện pháp kỹ thuật quan trọng như thoát nước và biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn.

Để phòng trừ hiệu quả bệnh hại hồ tiêu trong điều kiện biến đổi khí hậu, Cục BVTV yêu cầu Chi cục Trồng trọt & BVTV các tỉnh thực hiện các nội dung sau:

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tập huấn, hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh chết nhanh, chết chậm hại tiêu, chuyển giao quy trình đến từng hộ nông dân trồng tiêu, ưu tiên các hộ đang có vườn tiêu bị bệnh được tập huấn trước.

Lựa chọn các vườn tiêu đã thực hiện các biện pháp canh tác tốt, không bị thiệt hại trong thời gian vừa qua để tổ chức hội thảo đầu bờ tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm cho các hộ có vườn tiêu đang bị bệnh hoặc đã bị chết.

Tổ chức tập huấn riêng cho các hộ có vườn tiêu đã bị chết, tập trung hướng dẫn thiết kế hệ thống thoát nước trong mùa mưa, các biện pháp xử lý nguồn bệnh, phòng chống bệnh ngay từ khi mới trồng để kịp thời khôi phục sản xuất, đồng thời đảm bảo sản xuất hồ tiêu an toàn và bền vững.

 Theo Trần Long - Báo Nông Nghiệp Việt Nam