Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/2 - 5/3)

Các tỉnh phía Bắc: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, đạo ôn lá… gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ… gây hại với mật độ thấp trên cây lúa...

1. Trên lúa

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Do không khí lạnh kèm mưa nên bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên diện rộng. Chuột hại trên lúa trà sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. Ốc bươu vàng hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy. Tuyến trùng rễ, rệp... có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại tăng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt… hại trên lúa trà sớm giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh, nặng cục bộ trên các giống lúa nhiễm. Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, sâu đục thân… phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, rải rác nặng cục bộ. Sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn... gây hại trên lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Bệnh bạc lá hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận. Chuột hại diện rộng trên các trà lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 5, gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Những nơi gieo sạ lúa vụ hè thu sớm 2018 để tranh thủ “né lũ” trong vụ 3 hay vụ lúa hè thu muộn thì cần chuẩn bị đất và theo dõi bẫy đèn ở địa phương để xuống giống vào đợt đầu tháng 3/2018, vì đây là thời điểm mật số rầy vào đèn giảm. Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại. Sâu năn (muỗi hành) gia tăng nhanh diện tích nhiễm.

2. Trên cây trồng khác

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại, xu hướng tăng.

Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng.

Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại tăng.

Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt gây hại tăng.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.200
Ure Cà Mau hạt đục8.600
Ure Phú Mỹ hạt trong8.200
Ure Indo hạt trong8.200
Ure Malaysia hạt đục8.200
Kali Russia hạt7.000
Kali Israel hạt7.150
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 27/2 - 5/3)

Các tỉnh phía Bắc: Ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, đạo ôn lá… gây hại tăng. Rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ… gây hại với mật độ thấp trên cây lúa...

1. Trên lúa

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Do không khí lạnh kèm mưa nên bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên diện rộng. Chuột hại trên lúa trà sớm giai đoạn đẻ nhánh rộ, lúa trà muộn mới gieo, hại nặng trên những chân ruộng gần mương máng, gò bãi. Ốc bươu vàng hại tăng trên mạ, lúa mới gieo cấy. Tuyến trùng rễ, rệp... có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại tăng.

Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đen lép hạt… hại trên lúa trà sớm giai đoạn đòng trỗ đến chắc xanh, nặng cục bộ trên các giống lúa nhiễm. Bệnh đạo ôn lá, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năn, sâu đục thân… phát sinh và gây hại tăng, chủ yếu trên lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh đến đứng cái, rải rác nặng cục bộ. Sâu keo, bọ trĩ, dòi đục nõn... gây hại trên lúa giai đoạn mạ đến đẻ nhánh. Bệnh bạc lá hại cục bộ ở Khánh Hòa, Bình Thuận. Chuột hại diện rộng trên các trà lúa đông xuân giai đoạn đẻ nhánh đến đòng trỗ. Ốc bươu vàng di chuyển và lây lan theo nguồn nước.

Các tỉnh Đông Nam Bộ và ĐBSCL: Rầy nâu phổ biến tuổi 3 - 5, gây hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Những nơi gieo sạ lúa vụ hè thu sớm 2018 để tranh thủ “né lũ” trong vụ 3 hay vụ lúa hè thu muộn thì cần chuẩn bị đất và theo dõi bẫy đèn ở địa phương để xuống giống vào đợt đầu tháng 3/2018, vì đây là thời điểm mật số rầy vào đèn giảm. Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại. Sâu năn (muỗi hành) gia tăng nhanh diện tích nhiễm.

2. Trên cây trồng khác

Cây nhãn: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại.

Cây có múi: Bệnh greening tiếp tục gây hại, xu hướng tăng.

Cây điều: Diện tích nhiễm bọ xít muỗi và bệnh thán thư gia tăng.

Cây dừa: Diện tích nhiễm bọ cánh cứng và bọ vòi voi tiếp tục gây hại tăng.

Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt gây hại tăng.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục hại.

Theo Cục BVTV