Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10)

Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc...

Các tỉnh phía Bắc: Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc, hại trên trà lúa trỗ muộn. Bệnh khô vằn, bạc lá, vàng lụi… hại tăng. Chuột, bọ xít dài, bệnh lem lép, nhện gié… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép,... tiếp tục gây hại trên lúa mùa muộn chủ yếu tại Nghệ An, Thanh Hóa, nặng cục bộ.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy, bệnh lem lép hạt, khô vằn,... gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng - trỗ - chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... hại chủ yếu trên lúa rẫy và hại rải rác trên lúa mùa, lúa vụ 10 và lúa gieo thẳng ở một số tỉnh đồng bằng. Sâu cuốn lá nhỏ hại trên lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy và lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. Chuột hại cục bộ các trà lúa. Ốc bươu vàng lây lan rộng theo mưa lũ.

Các tỉnh phía Nam: Rầy nâu phổ biến tuổi 1-3, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển thuận lợi trên lúa thu đông - mùa và đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Lưu ý phòng ngừa tốt ốc bươu vàng đối với lúa mới gieo sạ; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá vi khuẩn, chuột.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800
Ure Phú Mỹ hạt trong8.800
Ure Indo hạt trong8.000
Ure Malaysia hạt đục8.900
Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 17 – 23/10)

Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc...

Các tỉnh phía Bắc: Rầy hại trên các giống lúa nhiễm, khả năng gây cháy ổ nhỏ nếu không phòng trừ kịp thời. Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc, hại trên trà lúa trỗ muộn. Bệnh khô vằn, bạc lá, vàng lụi… hại tăng. Chuột, bọ xít dài, bệnh lem lép, nhện gié… tiếp tục hại.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ: Rầy, sâu cuốn lá, chuột, nhện gié, bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép,... tiếp tục gây hại trên lúa mùa muộn chủ yếu tại Nghệ An, Thanh Hóa, nặng cục bộ.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Rầy, bệnh lem lép hạt, khô vằn,... gây hại trên lúa giai đoạn làm đòng - trỗ - chắc xanh. Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... hại chủ yếu trên lúa rẫy và hại rải rác trên lúa mùa, lúa vụ 10 và lúa gieo thẳng ở một số tỉnh đồng bằng. Sâu cuốn lá nhỏ hại trên lúa vụ 10, lúa gieo thẳng, lúa rẫy và lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng. Chuột hại cục bộ các trà lúa. Ốc bươu vàng lây lan rộng theo mưa lũ.

Các tỉnh phía Nam: Rầy nâu phổ biến tuổi 1-3, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình. Bệnh đạo ôn phát sinh phát triển thuận lợi trên lúa thu đông - mùa và đông xuân sớm giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ. Lưu ý phòng ngừa tốt ốc bươu vàng đối với lúa mới gieo sạ; sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá vi khuẩn, chuột.

Theo Cục BVTV