Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

Tại các tỉnh phía bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

Các tỉnh phía Bắc

- Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

- Rầy cám lứa 6 nở gây hại diện rộng trên trà lúa mùa sớm - chính vụ và trên các giống nhiễm.

- Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc diện hẹp trên lúa cực sớm - sớm.

- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn trỗ - chín, lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng, tập trung gây hại từ 10 - 20/8 với mật độ sâu, diện tích nhiễm tăng.

- Bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục phát sinh, gây hại tăng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại xu hướng tăng trên lúa hè thu giai đoạn trỗ - ngậm sữa và hại trên lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng.

- Bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại, xu hướng tăng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, lem lép hạt, khô vằn, bệnh chết cây, sâu đục thân... tiếp tục phát sinh gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng cục bộ lúa hè thu muộn, lúa vụ 3, lúa rẫy.

- Bọ trĩ, sâu keo, đốm nâu, nghẹt rễ... hại cục bộ lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa rẫy ở Tây Nguyên và Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Đang tuổi 1 - 3. Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi đợt rầy cám nở rộ tuổi 2 - 3 với mật số cao, xử lý thật tốt bằng một trong những loại thuốc chống lột xác.

- Trên lúa thu đông - mùa 2017 do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn có thể gia tăng diện tích và mức độ hại.

- Bệnh lem lép hạt tiếp tục phát triển trên lúa trỗ đến ngậm sữa.

- Bệnh bạc lá tiếp tục phát triển trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, chú ý các giống nhiễm nặng như Jasmine85, C10, VD20, OM4900, OM4218...

CỤC BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.750
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.000

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 15 - 21/8)

Tại các tỉnh phía bắc, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

Các tỉnh phía Bắc

- Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 6 tiếp tục vũ hóa và đẻ trứng. Sâu non hại diện rộng.

- Rầy cám lứa 6 nở gây hại diện rộng trên trà lúa mùa sớm - chính vụ và trên các giống nhiễm.

- Sâu đục thân 2 chấm gây bông bạc diện hẹp trên lúa cực sớm - sớm.

- Chuột, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn… hại tăng.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 6 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn trỗ - chín, lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng, tập trung gây hại từ 10 - 20/8 với mật độ sâu, diện tích nhiễm tăng.

- Bệnh khô vằn, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, lem lép hạt tiếp tục phát sinh, gây hại tăng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại xu hướng tăng trên lúa hè thu giai đoạn trỗ - ngậm sữa và hại trên lúa Mùa giai đoạn lúa đứng cái - làm đòng.

- Bệnh lùn sọc đen phát sinh gây hại, xu hướng tăng tại Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Rầy nâu, rầy lưng trắng, lem lép hạt, khô vằn, bệnh chết cây, sâu đục thân... tiếp tục phát sinh gia tăng gây hại trên lúa giai đoạn đòng trỗ - chắc xanh.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại nặng cục bộ lúa hè thu muộn, lúa vụ 3, lúa rẫy.

- Bọ trĩ, sâu keo, đốm nâu, nghẹt rễ... hại cục bộ lúa vụ 3, lúa mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

- Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông hại lúa rẫy ở Tây Nguyên và Quảng Ngãi, Khánh Hòa.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Đang tuổi 1 - 3. Kiểm tra kỹ ruộng lúa, khi đợt rầy cám nở rộ tuổi 2 - 3 với mật số cao, xử lý thật tốt bằng một trong những loại thuốc chống lột xác.

- Trên lúa thu đông - mùa 2017 do điều kiện thời tiết thích hợp bệnh đạo ôn có thể gia tăng diện tích và mức độ hại.

- Bệnh lem lép hạt tiếp tục phát triển trên lúa trỗ đến ngậm sữa.

- Bệnh bạc lá tiếp tục phát triển trên lúa ở giai đoạn cuối đẻ nhánh đến trỗ, chú ý các giống nhiễm nặng như Jasmine85, C10, VD20, OM4900, OM4218...

CỤC BVTV