Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 - 17/7)

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu, rầy lưng trắng hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa sớm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Trứng tiếp tục nở, sâu non gây hại dảnh héo trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại diện hẹp trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Ốc bươu vàng, ruồi, đạo ôn lá, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng tăng trên lúa hè thu giai đoạn đứng cái - làm đòng.32

- Bệnh khô vằn, bạc lá, bệnh lùn sọc đen có xu hướng phát sinh tăng.

- Ốc bươu vàng hại nặng tại các khu ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ, chuột gây hại cục bộ; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại nhẹ; sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng hại cục bộ lúa sạ ở những vùng trũng, gần kênh mương.

- Trên lúa xuân hè: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn gây hại cục bộ.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi trưởng thành, tuổi 1. Mật độ rầy có thể từ trung bình - cao do đợt rầy di trú này trùng với thời gian thu hoạch rộ lúa hè thu chính vụ.

- Các địa phương có gieo sạ lúa thu đông - mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông sẽ phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

- Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.

- Lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, phấn trắng… phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây ngô: Châu chấu tre, chuột, tiếp tục hại; Bệnh khô vằn, đốm lá hại nhẹ.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tiếp tục tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100
Ure Phú Mỹ hạt trong7.100
Ure Indo hạt trong6.900
Ure Malaysia hạt đục6.950
Kali Russia hạt6.700
Kali Israel hạt6.900
Ure Cà Mau hạt đục7.100

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 11 - 17/7)

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá non lứa 5 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

1. Trên lúa

Các tỉnh phía Bắc

- Rầy nâu, rầy lưng trắng hại diện hẹp trên mạ mùa và lúa mùa sớm.

- Sâu đục thân 2 chấm: Trứng tiếp tục nở, sâu non gây hại dảnh héo trên mạ mùa và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non tuổi lớn hại diện hẹp trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm, lúa sạ.

- Ốc bươu vàng, ruồi, đạo ôn lá, bạc lá, đốm sọc vi khuẩn… gây hại trên mạ và lúa mùa cực sớm - sớm.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ

- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non lứa 5 gây hại trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái, dự kiến trưởng thành lứa 4 ra rộ từ ngày 10/7, sâu non lứa 5 tuổi 1 - 3 sẽ gây hại từ 12 - 20/7 trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh.

- Chuột tiếp tục phát sinh gây hại giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng có xu hướng tăng trên lúa hè thu giai đoạn đứng cái - làm đòng.32

- Bệnh khô vằn, bạc lá, bệnh lùn sọc đen có xu hướng phát sinh tăng.

- Ốc bươu vàng hại nặng tại các khu ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng ngập nước.

Các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

- Trên lúa hè thu giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng: Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại nhẹ, chuột gây hại cục bộ; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông phát sinh gây hại nhẹ; sâu keo, bọ trĩ gây hại mức độ nhẹ; ốc bươu vàng hại cục bộ lúa sạ ở những vùng trũng, gần kênh mương.

- Trên lúa xuân hè: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lem lép hạt, bệnh khô vằn gây hại cục bộ.

Các tỉnh phía Nam

- Rầy nâu: Phổ biến tuổi trưởng thành, tuổi 1. Mật độ rầy có thể từ trung bình - cao do đợt rầy di trú này trùng với thời gian thu hoạch rộ lúa hè thu chính vụ.

- Các địa phương có gieo sạ lúa thu đông - mùa 2017 cần tích cực chuẩn bị đất, xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao để hạn chế thấp nhất rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá.

- Bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông sẽ phát triển trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng trỗ.

- Nguy cơ thời gian tới rầy nâu di trú truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá sang lúa thu đông giai đoạn mạ.

- Lưu ý sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, bệnh lem lép hạt, chuột ở giai đoạn đẻ nhánh - trỗ chín.  

2. Trên cây trồng khác

- Trên rau: Bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, rệp, nhện đỏ, bệnh đốm lá, phấn trắng… phát sinh gây hại nhẹ - trung bình.

- Trên cây ngô: Châu chấu tre, chuột, tiếp tục hại; Bệnh khô vằn, đốm lá hại nhẹ.

- Cây hồ tiêu: Tuyến trùng hại rễ tiếp tục tăng; bệnh chết nhanh, chết chậm giảm nhẹ.

- Cây cà phê: Bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt tiếp tục gây hại.

Theo Cục BVTV