Lợi ích sản xuất lúa hữu cơ

Trước cơn bão số 10, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã thu hoạch xong vụ lúa mùa đầy thắng lợi. Trong đó mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt chất lượng cao đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại đa số nông dân.

Mô hình thâm canh lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ do Trạm Khuyến nông Tân Kỳ thực hiện trên cánh đồng lớn 10ha tại xã Đồng Văn.

Đoàn cán bộ huyện Tân Kỳ đánh giá cao mô hình SX lúa theo hướng hữu cơ đã đem đến lợi ích rất lớn

Trước lúc bắt tay vào xây dựng mô hình, Trạm đã mở các đợt tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cho bà con nông dân hiểu rõ tính hiệu quả của nền sản xuất hàng hóa với chất lượng cao. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu thụ lúa gạo đang đặt ra tính cạnh tranh về chất lượng cao và sạch, theo đó môi trường sinh thái cần phải được bảo vệ để đảm bảo sức khỏe cho cả cộng đồng dân cư.

Bà Thái Thị Mỹ Lương, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Tân Kỳ cho biết: Tập tục sản xuất lúa gạo của nông dân xưa nay vẫn còn mang nặng đặc tính nhỏ lẻ, cây trồng luôn được thúc bách bằng các loại phân vô cơ, bởi vậy đồng đất ngày càng trở nên chai cứng. Thêm vào đó là quá trình chăm sóc cây trồng, nông dân luôn sử dụng các loại thuốc trừ sâu, BVTV không đúng liều lượng, không đúng đặc chủng, nên cây trồng không sạch bệnh. Đã vậy, môi trường sinh thái lại càng thêm ô nhiễm.

Nhờ phân tích kỹ giá trị và tác dụng của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ cho chất lượng cao nên mô hình này đã có 90 hộ nông dân đăng ký tham gia.

Trong quá trình thực hiện, từ khâu làm đất cày bừa, bón lót, bắc mạ, cho đến lúc cấy và quá trình chăm sóc, Trạm khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống đồng cùng bà con thực hiện theo từng công đoạn.

Theo báo cáo của Trạm khuyến nông Tân Kỳ thì mô hình 10ha cấy lúa Sông Lam 9 và diện tích đối chứng cùng loại giống này, nhưng do dân sản xuất theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc, chi phí cho sản xuất mô hình ít hơn, do bón phân vô cơ và sử dụng thuốc BVTV ít hơn so với đồng đối chứng. Mặt khác thời tiết trong vụ triển khai mô hình rất bất thuận, diễn biến sâu hại phức tạp.

Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ của Trạm đã bón phân và sử dụng thuốc BVTV đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nên cuối vụ năng suất lúa mô hình đạt 39,7 tạ/ha, trong khi đó đồng đối chứng do dân canh tác theo phương thức truyền thống chỉ đạt 37,12 tạ/ha. Như vậy năng suất lúa mô hình đã thu được cao hơn 2,58 tạ/ha so với năng suất lúa mà dân đang sản xuất theo tập quán cũ.

“Lúa mô hình không những đã đem đến năng suất cao mà chính nó đã tạo nên một vùng hàng hóa tập trung có chất lượng tốt. Môi trường sinh thái đồng ruộng đảm bảo an toàn. Đồng đất được bồi bổ thêm dưỡng chất, nhờ bỏ bớt phân vô cơ và tăng cường phân hữu cơ. Và, do thấy được tính hữu ích rất thiết thực từ mô hình nên bà con nông dân đang kiến nghị với các cấp cần nhân nhanh ra diện rộng”, bà Thái Thị Mỹ Lương, Trạm trưởng khuyến nông Tân Kỳ báo cáo.

Theo Hồ Quang - Báo Nông Nghiệp Việt Nam

Bảng giá phân bón

Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.000
Ure Cà Mau hạt đục8.200
Ure Phú Mỹ hạt trong7.900
Ure Indo hạt trong8.200
Ure Malaysia hạt đục8.200
Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.200
Ure Cà Mau hạt đục8.600

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Lợi ích sản xuất lúa hữu cơ

Trước cơn bão số 10, huyện Tân Kỳ, Nghệ An đã thu hoạch xong vụ lúa mùa đầy thắng lợi. Trong đó mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đạt chất lượng cao đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đại đa số nông dân.

Mô hình thâm canh lúa chất lượng cao theo hướng hữu cơ do Trạm Khuyến nông Tân Kỳ thực hiện trên cánh đồng lớn 10ha tại xã Đồng Văn.

Đoàn cán bộ huyện Tân Kỳ đánh giá cao mô hình SX lúa theo hướng hữu cơ đã đem đến lợi ích rất lớn

Trước lúc bắt tay vào xây dựng mô hình, Trạm đã mở các đợt tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cho bà con nông dân hiểu rõ tính hiệu quả của nền sản xuất hàng hóa với chất lượng cao. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu tiêu thụ lúa gạo đang đặt ra tính cạnh tranh về chất lượng cao và sạch, theo đó môi trường sinh thái cần phải được bảo vệ để đảm bảo sức khỏe cho cả cộng đồng dân cư.

Bà Thái Thị Mỹ Lương, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông Tân Kỳ cho biết: Tập tục sản xuất lúa gạo của nông dân xưa nay vẫn còn mang nặng đặc tính nhỏ lẻ, cây trồng luôn được thúc bách bằng các loại phân vô cơ, bởi vậy đồng đất ngày càng trở nên chai cứng. Thêm vào đó là quá trình chăm sóc cây trồng, nông dân luôn sử dụng các loại thuốc trừ sâu, BVTV không đúng liều lượng, không đúng đặc chủng, nên cây trồng không sạch bệnh. Đã vậy, môi trường sinh thái lại càng thêm ô nhiễm.

Nhờ phân tích kỹ giá trị và tác dụng của mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ cho chất lượng cao nên mô hình này đã có 90 hộ nông dân đăng ký tham gia.

Trong quá trình thực hiện, từ khâu làm đất cày bừa, bón lót, bắc mạ, cho đến lúc cấy và quá trình chăm sóc, Trạm khuyến nông đã cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống đồng cùng bà con thực hiện theo từng công đoạn.

Theo báo cáo của Trạm khuyến nông Tân Kỳ thì mô hình 10ha cấy lúa Sông Lam 9 và diện tích đối chứng cùng loại giống này, nhưng do dân sản xuất theo phương thức truyền thống. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc, chi phí cho sản xuất mô hình ít hơn, do bón phân vô cơ và sử dụng thuốc BVTV ít hơn so với đồng đối chứng. Mặt khác thời tiết trong vụ triển khai mô hình rất bất thuận, diễn biến sâu hại phức tạp.

Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ của Trạm đã bón phân và sử dụng thuốc BVTV đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nên cuối vụ năng suất lúa mô hình đạt 39,7 tạ/ha, trong khi đó đồng đối chứng do dân canh tác theo phương thức truyền thống chỉ đạt 37,12 tạ/ha. Như vậy năng suất lúa mô hình đã thu được cao hơn 2,58 tạ/ha so với năng suất lúa mà dân đang sản xuất theo tập quán cũ.

“Lúa mô hình không những đã đem đến năng suất cao mà chính nó đã tạo nên một vùng hàng hóa tập trung có chất lượng tốt. Môi trường sinh thái đồng ruộng đảm bảo an toàn. Đồng đất được bồi bổ thêm dưỡng chất, nhờ bỏ bớt phân vô cơ và tăng cường phân hữu cơ. Và, do thấy được tính hữu ích rất thiết thực từ mô hình nên bà con nông dân đang kiến nghị với các cấp cần nhân nhanh ra diện rộng”, bà Thái Thị Mỹ Lương, Trạm trưởng khuyến nông Tân Kỳ báo cáo.

Theo Hồ Quang - Báo Nông Nghiệp Việt Nam