Hiệu quả quản lý cây trồng tổng hợp cho cây hồ tiêu.

Đắk Lắk có diện tích trồng tiêu 27.588ha, năng suất bình quân đạt 32,73 tạ/ha, sản lượng hàng năm khoảng 48.650 tấn. Trong những năm qua sản xuất hồ tiêu đã và đang mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân địa bàn trong tỉnh.

Tuy nhiên, cây hồ tiêu đang đối mặt với nhiều thách thức như giá cả không ổn định và đang có xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón và quản lý dịch hại chưa phù hợp, dẫn đến quy trình sản xuất thiếu tính bền vững, môi trường bị suy giảm…

Bài viết này giới thiệu một số kết quả bước đầu trong việc áp dụng quản lý cây trồng tổng hợp - ICM cho cây hồ tiêu ở Đắk Lắk làm cơ sở cho việc tham khảo, nhân rộng trong thực tiễn, góp phần giúp người trồng tiêu sản xuất có hiệu quả hơn trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

ICM là một hệ thống biện pháp kỹ thuật tổng hợp được áp dụng trong quá trình canh tác bao gồm từ giống, phân bón, tưới nước, tạo hình, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại nhằm mục đích giúp cây sinh trưởng khỏe, chống chịu được với điều kiện bất thuận, cho năng suất, chất lượng sản phẩm tốt, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Địa điểm xây dựng mô hình: Xã Ea Bhok, huyện Cukuin, tỉnh Đắk Lắk. Chủ mô hình: Ông Nguyễn Lê Chung, một nông dân tiến tiến về sản xuất hồ tiêu. Thời gian thực hiện 2016 - 2017.

- Quy mô: 0,6ha (mô hình 0,3ha + đối chứng 0,3ha); mật độ 1.110 cây/ha. Vườn tiêu trồng năm 2007; giống tiêu Vĩnh Linh.

- Loại trụ: Muồng đen (trụ sống).

Vườn tiêu được trồng trên nền đất đỏ bazan, tầng canh tác dày, khả năng thấm và thoát nước tốt. Nhìn chung vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đồng đều trên 98%, không có cây bị vàng lá. Năng suất năm 2015 trên vườn ≥5,5 tấn tiêu đen/ha/năm. Không có hiện tượng chết chậm và chết nhanh.

Các biện pháp kỹ thuật canh tác áp dụng cho mô hình:

Mô hình (ICM)

Đối chứng

Chủ động thoát nước tốt cho vườn tiêu

Cắt tỉa cành tiêu ở gốc trụ thông thoáng

Bón phân hữu cơ 22 m3/ha/năm;

Bón phân khoáng theo độ phì đất;

Phun phân bón lá 3 lần/mùa mưa;

Rong tỉa muồng 3 - 4 lần trong mùa mưa;

Tủ rơm rạ mùa khô;

Bón Trichoderma 3 lần trong mùa mưa;

Phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM).

Lượng nước tưới: 140 lít/trụ; chu kỳ tưới 20 - 25 ngày/lần

Thoát nước theo thói quen

Cắt tỉa cành tiêu ở gốc trụ thông thoáng

Bón phân hữu cơ 22 m3/ha/năm;

Bón phân khoáng theo thói quen;

Phun phân bón lá 4 lần/mùa mưa;

Rong tỉa muồng 2 lần trong mùa mưa;

Tủ rơm rạ mùa khô;

Không dùng Trichoderma mùa mưa;

Phòng trừ dịch hại theo tập quán (phun, tưới thuốc BVTV khi phát hiện có sâu bệnh).

Lượng nước tưới: 140 lít/trụ; chu kỳ tưới 20 - 25 ngày/lần

Trong mô hình sử dụng 3 chủng loai phân Đầu Trâu tăng trưởng, Đầu Trâu nuôi trái và Đầu Trâu chắc hạt. Còn trên ruộng đối chứng sử dụng các loại phân Yara complex + Natri Bo và kali đơn. Ở mô hình, lượng phân bón được tính toán theo độ phì của đất và năng suất dự kiến đạt được; ô đối chứng, nông dân bón theo kinh nghiệm, lượng đạm rất thấp so với kali và có nguy cơ mất cân đối dinh dưỡng nếu tiếp tục bón lượng phân như trên nhiều năm.

Sau hơn 1 năm xây dựng mô hình, khi thu hoạch đo đếm, tính toán cho thấy: Năng suất ô đối chứng và ô áp dụng ICM đều đạt 5,5 tấn hạt tiêu đen/ha, song dung trọng hạt ở ô ICM cao hơn so với ô đối chứng 4% (512,1g > 493,9g), nguyên nhân chủ yếu có thể ô ICM bón phân N và K cân đối hơn và có bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cây hồ tiêu như Zn, B...

Năng suất ô đối chứng và ô áp dụng ICM tương đương nhau, song giá bán khác nhau tùy thuộc vào dung trọng hạt. Ở ô ICM, dung trong hạt tiêu cao hơn, nên giá bán đạt 105.000 đồng/kg, trong khi đó ở ô đối chứng giá bán hạt tiêu chỉ đạt 102.000 đồng/kg.

Phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy ở ô áp dụng ICM, chi phí sản xuất có xu hướng giảm, song lợi nhuận lại tăng so với đối chứng 18,4 triệu đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận đạt 3,75.

Theo TRƯƠNG HỒNG - PHẠM CÔNG TRÍ (Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên)

Bảng giá phân bón

Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200
Ure Cà Mau7.100
Ure Phú Mỹ7.500
Ure Malaysia hạt đục6.800
Kali Phú Mỹ bột7.350
Kali Israel bột7.150
Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)9.200

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Hiệu quả quản lý cây trồng tổng hợp cho cây hồ tiêu.

Đắk Lắk có diện tích trồng tiêu 27.588ha, năng suất bình quân đạt 32,73 tạ/ha, sản lượng hàng năm khoảng 48.650 tấn. Trong những năm qua sản xuất hồ tiêu đã và đang mang lại nhiều lợi nhuận cho người nông dân địa bàn trong tỉnh.

Tuy nhiên, cây hồ tiêu đang đối mặt với nhiều thách thức như giá cả không ổn định và đang có xu hướng giảm mạnh. Bên cạnh đó, việc sử dụng phân bón và quản lý dịch hại chưa phù hợp, dẫn đến quy trình sản xuất thiếu tính bền vững, môi trường bị suy giảm…

Bài viết này giới thiệu một số kết quả bước đầu trong việc áp dụng quản lý cây trồng tổng hợp - ICM cho cây hồ tiêu ở Đắk Lắk làm cơ sở cho việc tham khảo, nhân rộng trong thực tiễn, góp phần giúp người trồng tiêu sản xuất có hiệu quả hơn trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu.

ICM là một hệ thống biện pháp kỹ thuật tổng hợp được áp dụng trong quá trình canh tác bao gồm từ giống, phân bón, tưới nước, tạo hình, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại nhằm mục đích giúp cây sinh trưởng khỏe, chống chịu được với điều kiện bất thuận, cho năng suất, chất lượng sản phẩm tốt, giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

- Địa điểm xây dựng mô hình: Xã Ea Bhok, huyện Cukuin, tỉnh Đắk Lắk. Chủ mô hình: Ông Nguyễn Lê Chung, một nông dân tiến tiến về sản xuất hồ tiêu. Thời gian thực hiện 2016 - 2017.

- Quy mô: 0,6ha (mô hình 0,3ha + đối chứng 0,3ha); mật độ 1.110 cây/ha. Vườn tiêu trồng năm 2007; giống tiêu Vĩnh Linh.

- Loại trụ: Muồng đen (trụ sống).

Vườn tiêu được trồng trên nền đất đỏ bazan, tầng canh tác dày, khả năng thấm và thoát nước tốt. Nhìn chung vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đồng đều trên 98%, không có cây bị vàng lá. Năng suất năm 2015 trên vườn ≥5,5 tấn tiêu đen/ha/năm. Không có hiện tượng chết chậm và chết nhanh.

Các biện pháp kỹ thuật canh tác áp dụng cho mô hình:

Mô hình (ICM)

Đối chứng

Chủ động thoát nước tốt cho vườn tiêu

Cắt tỉa cành tiêu ở gốc trụ thông thoáng

Bón phân hữu cơ 22 m3/ha/năm;

Bón phân khoáng theo độ phì đất;

Phun phân bón lá 3 lần/mùa mưa;

Rong tỉa muồng 3 - 4 lần trong mùa mưa;

Tủ rơm rạ mùa khô;

Bón Trichoderma 3 lần trong mùa mưa;

Phòng trừ dịch hại tổng hợp (IPM).

Lượng nước tưới: 140 lít/trụ; chu kỳ tưới 20 - 25 ngày/lần

Thoát nước theo thói quen

Cắt tỉa cành tiêu ở gốc trụ thông thoáng

Bón phân hữu cơ 22 m3/ha/năm;

Bón phân khoáng theo thói quen;

Phun phân bón lá 4 lần/mùa mưa;

Rong tỉa muồng 2 lần trong mùa mưa;

Tủ rơm rạ mùa khô;

Không dùng Trichoderma mùa mưa;

Phòng trừ dịch hại theo tập quán (phun, tưới thuốc BVTV khi phát hiện có sâu bệnh).

Lượng nước tưới: 140 lít/trụ; chu kỳ tưới 20 - 25 ngày/lần

Trong mô hình sử dụng 3 chủng loai phân Đầu Trâu tăng trưởng, Đầu Trâu nuôi trái và Đầu Trâu chắc hạt. Còn trên ruộng đối chứng sử dụng các loại phân Yara complex + Natri Bo và kali đơn. Ở mô hình, lượng phân bón được tính toán theo độ phì của đất và năng suất dự kiến đạt được; ô đối chứng, nông dân bón theo kinh nghiệm, lượng đạm rất thấp so với kali và có nguy cơ mất cân đối dinh dưỡng nếu tiếp tục bón lượng phân như trên nhiều năm.

Sau hơn 1 năm xây dựng mô hình, khi thu hoạch đo đếm, tính toán cho thấy: Năng suất ô đối chứng và ô áp dụng ICM đều đạt 5,5 tấn hạt tiêu đen/ha, song dung trọng hạt ở ô ICM cao hơn so với ô đối chứng 4% (512,1g > 493,9g), nguyên nhân chủ yếu có thể ô ICM bón phân N và K cân đối hơn và có bổ sung thêm các nguyên tố vi lượng thiết yếu cho cây hồ tiêu như Zn, B...

Năng suất ô đối chứng và ô áp dụng ICM tương đương nhau, song giá bán khác nhau tùy thuộc vào dung trọng hạt. Ở ô ICM, dung trong hạt tiêu cao hơn, nên giá bán đạt 105.000 đồng/kg, trong khi đó ở ô đối chứng giá bán hạt tiêu chỉ đạt 102.000 đồng/kg.

Phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy ở ô áp dụng ICM, chi phí sản xuất có xu hướng giảm, song lợi nhuận lại tăng so với đối chứng 18,4 triệu đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận đạt 3,75.

Theo TRƯƠNG HỒNG - PHẠM CÔNG TRÍ (Viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên)