Hiệu quả bón đạm vi sinh Đầu Trâu cho lúa

Với mục tiêu tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - Ninh Bình đã sử dụng phân đạm phối trộn với các chế phẩm khác nhau...

...Từ đó tạo ra các nhóm đạm khác nhau như Đạm Đầu Trâu vi sinh, Đạm Đầu Trâu hạt xanh và Đạm Đầu Trâu Nano…

Do khối lượng các chế phẩm phối trộn vào phân đạm là rất nhỏ nên không thay đổi hàm lượng đạm chứa trong phân. Các dạng đạm này được Viện Nông hóa thổ nhưỡng phối hợp làm thí nghiệm chính quy với giống lúa Thiên ưu 8, trong vụ xuân năm 2016, trên đất bạc màu tỉnh Bắc Ninh.

Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên, có nhắc lại 3 lần. Lượng phân khoáng sử dụng là loại phân đơn, gồm có đạm, super lân và kali loại KCL, liều lượng phân bón là 120-90-70 kg NPK/ha làm đối chứng. Các công thức thí nghiệm thay ure bằng các loại phân đạm Đầu Trâu đã kể ở trên. Bao gồm:

1/ Công thức đối chứng dùng ure, super lân Lâm Thao và kali liều 120-90-70kg/ha.

2/ Công thức thứ 2 thay đạm bằng Đầu Trâu vi sinh, bón đủ 100%.

3/ Công thức thứ 3 lấy công thức thứ 2 làm nền, giảm bớt 20% chất đạm (N).

4/ Công thức thứ 4 lấy công thức thứ 2 làm nền, giảm bớt 30% lượng N.

5/ Như công thức đối chứng nhưng thay ure bằng Đầu Trâu hạt xanh 100%.

6/ Như công thức thứ 5 nhưng giảm bớt 20% chất N.

7/ Như công thức thứ 5 nhưng giảm 30% chất N.

8/ Như công thức đối chứng nhưng thay ure bằng đạm Đầu Trâu Nano 100%.

9/ Như công thức 8 nhưng giảm bớt 20% chất N.

10/ Như công thức 8 nhưng giảm 30% chất N.

Thí nghiệm được theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, tình hình sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực để tính hiệu lực nông học và hiệu quả kinh tế. Các số liệu của thí nghiệm được tính toán thống kê cẩn thận.

Kết quả cho thấy: Sử dụng các loại đạm sinh học Đầu Trâu bón 100% lượng N, P, K như đối chứng thì cho năng suất cao hơn đối chứng từ 280 - 440kg thóc/ha là đáng tin, các công thức giảm lượng đạm 20% thì năng suất lúa vẫn có xu hướng tăng hơn công thức đối chứng cũng đáng tin. Đặc biệt khi giảm đến 30% chất đạm thì năng suất vẫn còn xấp xỉ như công thức đối chứng.

Khi tính hiệu quả kinh tế cho thấy: Tất cả các công thức thí nghiệm từ công thức thứ 2 cho đến công thức 10 đều có hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng từ 382.583 đồng đến 2.525.550 đồng. Trong đó cả 3 loại phân sinh học của công ty giảm đến 20% đạm thì cả năng suất và hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn công thức đối chứng rất đáng tin cậy.

Riêng loại phân Đầu Trâu đạm xanh có thể giảm đến 30% đạm mà cả năng suất kinh tế và hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn nền phân đối chứng là đáng tin. Vậy là trong bài báo trước đã cho thấy phân Đầu Trâu NPK nano bón cho lúa cũng trên đất bạc màu Bắc Ninh có thể giảm được 20% chất đạm, và trong thí nghiệm này lại cho thấy cả 3 chế phân vi sinh, đạm xanh và Nano cũng đều cho kết quả không chỉ có thể giảm được 20% chất đạm mà nếu giảm đến 30% chất đạm thì hiệu quả kinh tế cũng tương đương với công thức đối chứng bón 100% NPK (120-90-70).

Với nền phân này nếu giảm 20% chất đạm ta sẽ còn lại công thức là 96N + 90P + 70K/ha. Nếu giảm đi 30% chất đạm thì công thức phân còn lại là 84-90-70 kg NPK/ha. Đấy là mức giảm phân đạm rất đáng kể. Nếu giảm được lượng đạm như vậy thì việc sản xuất nông sản sạch sẽ làm khá thuận lợi. Người nông dân sẽ giảm được suất đầu tư, khách hàng sẽ không lo dư lượng phân hóa học, môi trường sẽ trong sạch và thân thiện.

GS.TS Mai Văn Quyền

Bảng giá phân bón

Kali Israel bột7.200
Ure Cà Mau7.600
Ure Phú Mỹ7.900
Ure Indo hạt trong7.600
Ure Indo hạt đục7.700
Ure Malaysia hạt đục7.600
Kali Israel bột7.200
Ure Cà Mau7.600
Ure Phú Mỹ7.900

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Hiệu quả bón đạm vi sinh Đầu Trâu cho lúa

Với mục tiêu tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng phân đạm, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền - Ninh Bình đã sử dụng phân đạm phối trộn với các chế phẩm khác nhau...

...Từ đó tạo ra các nhóm đạm khác nhau như Đạm Đầu Trâu vi sinh, Đạm Đầu Trâu hạt xanh và Đạm Đầu Trâu Nano…

Do khối lượng các chế phẩm phối trộn vào phân đạm là rất nhỏ nên không thay đổi hàm lượng đạm chứa trong phân. Các dạng đạm này được Viện Nông hóa thổ nhưỡng phối hợp làm thí nghiệm chính quy với giống lúa Thiên ưu 8, trong vụ xuân năm 2016, trên đất bạc màu tỉnh Bắc Ninh.

Thí nghiệm được bố trí theo khối đầy đủ ngẫu nhiên, có nhắc lại 3 lần. Lượng phân khoáng sử dụng là loại phân đơn, gồm có đạm, super lân và kali loại KCL, liều lượng phân bón là 120-90-70 kg NPK/ha làm đối chứng. Các công thức thí nghiệm thay ure bằng các loại phân đạm Đầu Trâu đã kể ở trên. Bao gồm:

1/ Công thức đối chứng dùng ure, super lân Lâm Thao và kali liều 120-90-70kg/ha.

2/ Công thức thứ 2 thay đạm bằng Đầu Trâu vi sinh, bón đủ 100%.

3/ Công thức thứ 3 lấy công thức thứ 2 làm nền, giảm bớt 20% chất đạm (N).

4/ Công thức thứ 4 lấy công thức thứ 2 làm nền, giảm bớt 30% lượng N.

5/ Như công thức đối chứng nhưng thay ure bằng Đầu Trâu hạt xanh 100%.

6/ Như công thức thứ 5 nhưng giảm bớt 20% chất N.

7/ Như công thức thứ 5 nhưng giảm 30% chất N.

8/ Như công thức đối chứng nhưng thay ure bằng đạm Đầu Trâu Nano 100%.

9/ Như công thức 8 nhưng giảm bớt 20% chất N.

10/ Như công thức 8 nhưng giảm 30% chất N.

Thí nghiệm được theo dõi các chỉ tiêu về sinh trưởng, tình hình sâu bệnh, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực để tính hiệu lực nông học và hiệu quả kinh tế. Các số liệu của thí nghiệm được tính toán thống kê cẩn thận.

Kết quả cho thấy: Sử dụng các loại đạm sinh học Đầu Trâu bón 100% lượng N, P, K như đối chứng thì cho năng suất cao hơn đối chứng từ 280 - 440kg thóc/ha là đáng tin, các công thức giảm lượng đạm 20% thì năng suất lúa vẫn có xu hướng tăng hơn công thức đối chứng cũng đáng tin. Đặc biệt khi giảm đến 30% chất đạm thì năng suất vẫn còn xấp xỉ như công thức đối chứng.

Khi tính hiệu quả kinh tế cho thấy: Tất cả các công thức thí nghiệm từ công thức thứ 2 cho đến công thức 10 đều có hiệu quả kinh tế cao hơn đối chứng từ 382.583 đồng đến 2.525.550 đồng. Trong đó cả 3 loại phân sinh học của công ty giảm đến 20% đạm thì cả năng suất và hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn công thức đối chứng rất đáng tin cậy.

Riêng loại phân Đầu Trâu đạm xanh có thể giảm đến 30% đạm mà cả năng suất kinh tế và hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn nền phân đối chứng là đáng tin. Vậy là trong bài báo trước đã cho thấy phân Đầu Trâu NPK nano bón cho lúa cũng trên đất bạc màu Bắc Ninh có thể giảm được 20% chất đạm, và trong thí nghiệm này lại cho thấy cả 3 chế phân vi sinh, đạm xanh và Nano cũng đều cho kết quả không chỉ có thể giảm được 20% chất đạm mà nếu giảm đến 30% chất đạm thì hiệu quả kinh tế cũng tương đương với công thức đối chứng bón 100% NPK (120-90-70).

Với nền phân này nếu giảm 20% chất đạm ta sẽ còn lại công thức là 96N + 90P + 70K/ha. Nếu giảm đi 30% chất đạm thì công thức phân còn lại là 84-90-70 kg NPK/ha. Đấy là mức giảm phân đạm rất đáng kể. Nếu giảm được lượng đạm như vậy thì việc sản xuất nông sản sạch sẽ làm khá thuận lợi. Người nông dân sẽ giảm được suất đầu tư, khách hàng sẽ không lo dư lượng phân hóa học, môi trường sẽ trong sạch và thân thiện.

GS.TS Mai Văn Quyền