Bón phân Đầu Trâu cho xoài ghép

Bón các loại phân Đầu Trâu, đặc biệt là có loại phân Đầu Trâu bón lót chứa đủ trung vi lượng cần thiết thì không những góp phần làm cho xoài có năng suất cao mà còn nâng chất lượng.

Mặc dù sản phẩm trái xoài của Việt Nam khá nhiều, nhưng giá trị thương mại còn thua kém xoài của Thái Lan hay Malaysia. Do đó, để khắc phục giống xoài bị già cỗi hay giống có chất lượng thấp ta cần phải có nguồn giống tốt. Tuy nhiên để có một giống cây ăn trái tốt qua con đường lai tạo cần ít ra là trên dưới 10 - 20 năm.

Ở nước ta cũng đã dùng ghép để cải tạo vườn cây cà phê hay các cây ăn trái khác. Có nhiều cách ghép để chuyển đổi giống cây cũ thành cây mới nhanh chóng. Về phương pháp hay dùng là ghép nêm nối ngọn và ghép áp.

Để thực hiện có kết quả, thì gốc ghép cần phải cưa bỏ các cành già cỗi, chừa độ cao cách mặt đất khoảng 1 - 1,5m; còn bỏ ghép cần tuyển chọn từ các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, dùng các cành bánh tẻ (cành non, các lá đọt đã chuyển sang màu xanh lợt). Vườn cây làm gốc ghép thường là vườn cây hoặc bị già, hoặc năng suất kém hay chất lượng không ngon.

Có 2 phương pháp ghép được chọn, đó là ghép nối ngọn trên cành mới của gốc ghép và ghép áp theo kiểu ghép cửa sổ sử dụng cho việc ghép trực tiếp vào đoạn thân của gốc ghép. Kinh nghiệm cho thấy kiểu ghép nêm nối ngọn có thể sử dụng tốt cho cả gốc ghép là giống còn non hay giống đã già. Còn với gốc ghép già thì tốt nhất là ghép nêm nối ngọn trên cành mới ra của gốc ghép.

Sau khi ghép thì các biện pháp chăm sóc là rất cần thiết để tỷ lệ sống cao và cây bật chồi, đâm cành, sinh trưởng nhanh. Yếu tố quan trọng cho gói kỹ thuật này là phân bón và kỹ thuật bón phân. Người ta có thể sử dụng nhiều nguồn phân khác nhau, miễn là bảo đảm được đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng cho từng thời kỳ sinh trưởng của xoài.

Tuy nhiên khi sử dụng nguồn phân đơn như urê, SA, phân lân và kali riêng lẻ, do nhiều bà con thiếu kinh nghiệm phối trộn cho phù hợp. Nhiều bà con sử dụng lượng phân đạm quá cao. Có người vừa dùng phân đơn lại vừa dùng NPK, mà không để ý đến hàm lượng chất dinh dưỡng chứa trong từng loại phân, nên thường hay bón quá liều và đặc biệt mất cân đối giữa N:P:K và các chất trung, vi lượng khác, làm đất càng thêm chua. Do đó, hiện tượng cây lúc đầu biểu hiện xanh tốt nhưng vào thời kỳ cho quả thì chất lượng giảm sút.

Vì vậy để có hiệu quả, trước hết đất trồng xoài cần được cải tạo tốt. Trước khi ghép chuyển đổi, cần xới đất quanh gốc xoài làm gốc để ghép, phơi đất khoảng 1 tuần, bón khoảng 1,5 - 2kg vôi bột, bón 20 - 30kg phân chuồng và khoảng 1kg phân lân, hay tốt nhất là bón 1,5 - 2kg Đầu Trâu bón lót. Khi cành non trên gốc ghép đủ điều kiện để ghép, ta tiến hành ghép mắt ghép lên, chú ý ghép vào giữa mùa mưa là tốt nhất.

Để chồi ghép mọc lên nhanh và khỏe ta pha loãng đạm vàng 46A+, khoảng 15 - 20 gr/lít tưới quanh gốc, cứ 1 tuần tưới 1 lần. Khi số lá của cành ghép ra được 4 - 5 lá ta sử dụng Đầu Trâu 215 TE bón mỗi gốc 100 - 150gr, khoảng 30 ngày bón 1 lần, chỉ cần sử dụng một loại phân này bón cho đến hết năm thứ 2. Chuyển sang năm thứ 3, ta dùng phân Đầu Trâu NPK 16-16-16+TE để bón, liều bón 200 - 250gr cho một lần bón.

Mỗi năm vào đầu mùa mưa ta lại bón thêm phân chuồng hay phân hữu cơ các loại, kết hợp với phân Đầu Trâu bón lót. Trường hợp thiếu các loại phân này thì xẻ đất quanh gốc và cho lá cây, cỏ khô, phân Đầu Trâu bón lót vùi quanh gốc để bảo đảm chất hữu cơ không bị suy giảm và bảo đảm môi trường đất được cải tạo.

GS.TS Mai Văn Quyền

Bảng giá phân bón

Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.700
Ure Phú Mỹ hạt trong8.500
Ure Indo hạt đục8.500
Ure Malaysia hạt đục8.600
Kali Russia hạt7.200
Kali Israel hạt7.300
Ure Cà Mau hạt đục8.750
Ure Phú Mỹ hạt trong8.500

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top

Bón phân Đầu Trâu cho xoài ghép

Bón các loại phân Đầu Trâu, đặc biệt là có loại phân Đầu Trâu bón lót chứa đủ trung vi lượng cần thiết thì không những góp phần làm cho xoài có năng suất cao mà còn nâng chất lượng.

Mặc dù sản phẩm trái xoài của Việt Nam khá nhiều, nhưng giá trị thương mại còn thua kém xoài của Thái Lan hay Malaysia. Do đó, để khắc phục giống xoài bị già cỗi hay giống có chất lượng thấp ta cần phải có nguồn giống tốt. Tuy nhiên để có một giống cây ăn trái tốt qua con đường lai tạo cần ít ra là trên dưới 10 - 20 năm.

Ở nước ta cũng đã dùng ghép để cải tạo vườn cây cà phê hay các cây ăn trái khác. Có nhiều cách ghép để chuyển đổi giống cây cũ thành cây mới nhanh chóng. Về phương pháp hay dùng là ghép nêm nối ngọn và ghép áp.

Để thực hiện có kết quả, thì gốc ghép cần phải cưa bỏ các cành già cỗi, chừa độ cao cách mặt đất khoảng 1 - 1,5m; còn bỏ ghép cần tuyển chọn từ các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, dùng các cành bánh tẻ (cành non, các lá đọt đã chuyển sang màu xanh lợt). Vườn cây làm gốc ghép thường là vườn cây hoặc bị già, hoặc năng suất kém hay chất lượng không ngon.

Có 2 phương pháp ghép được chọn, đó là ghép nối ngọn trên cành mới của gốc ghép và ghép áp theo kiểu ghép cửa sổ sử dụng cho việc ghép trực tiếp vào đoạn thân của gốc ghép. Kinh nghiệm cho thấy kiểu ghép nêm nối ngọn có thể sử dụng tốt cho cả gốc ghép là giống còn non hay giống đã già. Còn với gốc ghép già thì tốt nhất là ghép nêm nối ngọn trên cành mới ra của gốc ghép.

Sau khi ghép thì các biện pháp chăm sóc là rất cần thiết để tỷ lệ sống cao và cây bật chồi, đâm cành, sinh trưởng nhanh. Yếu tố quan trọng cho gói kỹ thuật này là phân bón và kỹ thuật bón phân. Người ta có thể sử dụng nhiều nguồn phân khác nhau, miễn là bảo đảm được đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng cho từng thời kỳ sinh trưởng của xoài.

Tuy nhiên khi sử dụng nguồn phân đơn như urê, SA, phân lân và kali riêng lẻ, do nhiều bà con thiếu kinh nghiệm phối trộn cho phù hợp. Nhiều bà con sử dụng lượng phân đạm quá cao. Có người vừa dùng phân đơn lại vừa dùng NPK, mà không để ý đến hàm lượng chất dinh dưỡng chứa trong từng loại phân, nên thường hay bón quá liều và đặc biệt mất cân đối giữa N:P:K và các chất trung, vi lượng khác, làm đất càng thêm chua. Do đó, hiện tượng cây lúc đầu biểu hiện xanh tốt nhưng vào thời kỳ cho quả thì chất lượng giảm sút.

Vì vậy để có hiệu quả, trước hết đất trồng xoài cần được cải tạo tốt. Trước khi ghép chuyển đổi, cần xới đất quanh gốc xoài làm gốc để ghép, phơi đất khoảng 1 tuần, bón khoảng 1,5 - 2kg vôi bột, bón 20 - 30kg phân chuồng và khoảng 1kg phân lân, hay tốt nhất là bón 1,5 - 2kg Đầu Trâu bón lót. Khi cành non trên gốc ghép đủ điều kiện để ghép, ta tiến hành ghép mắt ghép lên, chú ý ghép vào giữa mùa mưa là tốt nhất.

Để chồi ghép mọc lên nhanh và khỏe ta pha loãng đạm vàng 46A+, khoảng 15 - 20 gr/lít tưới quanh gốc, cứ 1 tuần tưới 1 lần. Khi số lá của cành ghép ra được 4 - 5 lá ta sử dụng Đầu Trâu 215 TE bón mỗi gốc 100 - 150gr, khoảng 30 ngày bón 1 lần, chỉ cần sử dụng một loại phân này bón cho đến hết năm thứ 2. Chuyển sang năm thứ 3, ta dùng phân Đầu Trâu NPK 16-16-16+TE để bón, liều bón 200 - 250gr cho một lần bón.

Mỗi năm vào đầu mùa mưa ta lại bón thêm phân chuồng hay phân hữu cơ các loại, kết hợp với phân Đầu Trâu bón lót. Trường hợp thiếu các loại phân này thì xẻ đất quanh gốc và cho lá cây, cỏ khô, phân Đầu Trâu bón lót vùi quanh gốc để bảo đảm chất hữu cơ không bị suy giảm và bảo đảm môi trường đất được cải tạo.

GS.TS Mai Văn Quyền