Bảng giá phân bón

Ure đục Cà Mau8.400
Ure Phú Mỹ8.400
Ure Ninh Bình8.150
Ure TQ hạt trong7.800
NPK Korea 16-16-8-13S9.350
Ure đục Cà Mau8.400
Ure Phú Mỹ8.400
Ure Ninh Bình8.150
Ure TQ hạt trong7.800

[Xem tiếp]

Hỏi đáp

Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Đặt câu hỏiXem câu hỏi

 

Tỷ giá Ngoại tệ

 


Top