STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4201 DAP TQ (bao bì TA) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 18.500 bao gồm VAT đ/kg
4202 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4203 Ure TQ (hạt đục) Tân Quy 12/08/2008 9.000 bao gồm VAT đ/kg
4204 DAP TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 19.500 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
4205 SA TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 6.000 * đ/kg
4206 Kaly Liên Xô Tân Quy (HCM) 06/08/2008 14.200 * đ/kg
4207 Urea TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 9.000 * đ/kg
4208 DAP TQ An Giang 05/08/2008 22.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4209 Urea Trung Quốc An Giang 05/08/2008 9.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4210 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/07/2008 15.800 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4211 Phân KCl Canada An Giang 10/07/2008 15.600 Đại lý cấp I đ/kg
4212 DAP TQ An Giang 04/07/2008 22.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4213 Urea Trung Quốc An Giang 4/07/2008 9.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4214 Phân KCl Canada An Giang 4/07/2008 15.400 Đại lý cấp I đ/kg
4215 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 4/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4216 DAP Philippine An Giang 24/06/2008 23.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4217 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4218 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
4219 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4220 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4221 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
4222 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4223 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4224 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
4225 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4226 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
4227 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4228 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4229 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
4230 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
4231 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4232 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4233 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
4234 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
4235 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4236 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
4237 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
4238 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
4239 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
4240 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
4241 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
4242 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg
4243 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 25/03/2008 13.050 Bán lẻ đ/kg
4244 DAP Trà Vinh 26/03/2008 17.000 Bán lẻ đ/kg
4245 Urea Trà Vinh 26/03/2008 8.000 Bán lẻ đ/kg
4246 NPK Đầu trâu TE (20-20-15) An Giang 14/03/2008 13.000 Đại lý cấp I đồng/kg
4247 DAP (TQ) An Giang 13/3/2008 19.600 Đại lý cấp I đồng/kg
4248 Ure (TQ) An Giang 14/03/2008 8.600 Đại lý cấp I đống/kg

Trang:


Top