STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
4201 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 5.800 đã có VAT đ/kg
4202 Kali LX bột Tân Quy (HCM) 14/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4203 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 9.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4204 DAP TQ nâu đen Tân Quy (HCM) 14/08/2008 15.500 Hạt nâu đen đ/kg
4205 DAP TQ (HH - TA) Tân Quy (HCM) 14/08/2008 18.300 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
4206 SA TQ (hạt mịn, trắng) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 5.900 bao gồm VAT đ/kg
4207 DAP TQ (bao bì TA) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 18.500 bao gồm VAT đ/kg
4208 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/08/2008 14.200 đã bao gồm VAT đ/kg
4209 Ure TQ (hạt đục) Tân Quy 12/08/2008 9.000 bao gồm VAT đ/kg
4210 DAP TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 19.500 Hồng Hà (tiếng Anh) đ/kg
4211 SA TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 6.000 * đ/kg
4212 Kaly Liên Xô Tân Quy (HCM) 06/08/2008 14.200 * đ/kg
4213 Urea TQ Tân Quy (HCM) 06/08/2008 9.000 * đ/kg
4214 DAP TQ An Giang 05/08/2008 22.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4215 Urea Trung Quốc An Giang 05/08/2008 9.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4216 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/07/2008 15.800 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4217 Phân KCl Canada An Giang 10/07/2008 15.600 Đại lý cấp I đ/kg
4218 DAP TQ An Giang 04/07/2008 22.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4219 Urea Trung Quốc An Giang 4/07/2008 9.800 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4220 Phân KCl Canada An Giang 4/07/2008 15.400 Đại lý cấp I đ/kg
4221 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 4/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4222 DAP Philippine An Giang 24/06/2008 23.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4223 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 24/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4224 Phân KCl Canada An Giang 24/06/2008 15.000 Đại lý cấp I đ/kg
4225 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.500 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4226 Urea Trung Quốc An Giang 23/06/2008 9.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4227 Phân KCl Canada An Giang 23/06/2008 13.800 Đại lý cấp I đ/kg
4228 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 10/06/2008 11.200 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4229 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 10/06/2008 15.200 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4230 Phân KCl Canada An Giang 10/06/2008 12.600 Đại lý cấp I đ/kg
4231 DAP Trung Quốc An Giang 10/06/2008 22.800 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4232 Ure Trung Quốc An Giang 10/06/2008 9.000 Đại lý cấp I đ/kg
4233 NPK Đầu Trâu 16-16-8 An Giang 09/06/2008 11.000 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4234 NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE An Giang 09/06/2008 15.000 Đại lý cấp 1 bán ra đ/kg
4235 Phân KCl Canada An Giang 09/06/2008 12.400 Đại lý cấp I đ/kg
4236 Ure Trung Quốc An Giang 09/06/2008 8.500 Đại lý cấp I đ/kg
4237 DAP Trung Quốc An Giang 09/06/2008 22.000 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4238 NPK Đầu Trâu 20-20-15 An Giang 16/05/2008 14.600 Đại lý cấp I bán ra đ/kg
4239 Phân KCl Canada An Giang 16/05/2008 12.300 Đại lý cấp I đ/kg
4240 DAP Trung Quốc An Giang 16/05/2008 22.400 Đại lý cấp I đ/kg
4241 Ure Trung Quốc An Giang 16/05/2008 8.300 Theo Đại lý cấp I đ/kg
4242 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 07/05/2008 14.600 Bán lẻ đ/kg
4243 DAP An Giang 05/05/2008 22.000 Bán lẻ đ/kg
4244 Urea An Giang 05/05/2008 8.600 Bán lẻ đ/kg
4245 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 16/04/2008 13.200 Bán lẻ đ/kg
4246 DAP An Giang 21/04/2008 18.000 Bán lẻ đ/kg
4247 Urea Tiền Giang 21/04/2008 7.400 Bán lẻ đ/kg
4248 Phân lân Cà Mau 04/03/2008 2.450 Bán lẻ đ/kg
4249 NPK Đầu Trâu (20-20-15) An Giang 25/03/2008 13.050 Bán lẻ đ/kg
4250 DAP Trà Vinh 26/03/2008 17.000 Bán lẻ đ/kg

Trang:


Top