STT Tên Thị trường Ngày Giá Loại giá Đvt
3901 Urea TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 6.400 đã có VAT đ/kg
3902 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 6.500 đã có VAT đ/kg
3903 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
3904 DAP TQ (hạt xanh) Tân Quy (TPHCM) 10/03/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
3905 SA TQ Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3906 SA HQ Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 3.450 đã có VAT đ/kg
3907 Kaly LX Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
3908 Kaly Israel Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 12.300 đã có VAT đ/kg
3909 Urea TQ (nhận tại cảng HCM) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 6.350 đã có VAT đ/kg
3910 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 6.400 đã có VAT đ/kg
3911 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
3912 DAP TQ (hạt xanh) Tân Quy (TPHCM) 09/03/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
3913 SA TQ (hạt mịn xanh nhạt) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 3.000 đã có VAT đ/kg
3914 SA KOREA (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
3915 KALY LIÊN XÔ (bột) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 12.500 đã có VAT đ/kg
3916 KALY IXAREN (bột) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 12.500 đã có VAT đ/kg
3917 UREA LIÊN XÔ Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3918 UREA PHÚ MỸ Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.250 đã có VAT đ/kg
3919 UREA TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 6.200 đã có VAT đ/kg
3920 DAP TQ (hạt vàng chanh) Tân Quy (HCM) 26/02/2009 7.400 đã có VAT đ/kg
3921 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (TPHCM) 26/02/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
3922 SA TQ (hạt mịn vàng) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3923 SA HQ (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 3.650 đã có VAT đ/kg
3924 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 1.200 đã có VAT đ/kg
3925 Kaly Israel (bột) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
3926 Urea LX Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.000 đã có VAT đ/kg
3927 Urea Phú Mỹ Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.100 đã có VAT đ/kg
3928 Urea TQ (hạt đục) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 6.050 đã có VAT đ/kg
3929 DAP TQ (hạt vàng chanh) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 7.600 đã có VAT đ/kg
3930 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (HCM) 12/02/2009 8.000 đã có VAT đ/kg
3931 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 2.500 đã có VAT đ/kg
3932 SA LX (hạt trung trắng vàng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 3.100 đã có VAT đ/kg
3933 SA HQ (hạt trắng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 3.300 đã có VAT đ/kg
3934 SA Đài Loan (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 3.500 đã có VAT đ/kg
3935 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
3936 Kaly Israel (bột) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 11.800 đã có VAT đ/kg
3937 Urea LX Tân Quy (HCM) 15/01/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3938 Urea Phú Mỹ Tân Quy (HCM) 15/01/2009 5.600 đã có VAT đ/kg
3939 DAP TQ (hạt vàng) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 7.500 đã có VAT đ/kg
3940 DAP TQ (hạt nâu) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 7.700 đã có VAT đ/kg
3941 DAP TQ (hạt xanh bao tiếng Hoa) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 9.600 đã có VAT đ/kg
3942 DAP TQ (hạt xanh bao tiếng Anh) Tân Quy (HCM) 15/01/2009 10.050 đã có VAT đ/kg
3943 SA TQ (hạt mịn trắng) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 2.400 đã có VAT đ/kg
3944 SA LX (hạt trung trắng vàng) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 2.900 đã có VAT đ/kg
3945 SA HQ (hạt trắng) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 3.200 đã có VAT đ/kg
3946 SA Đài Loan (hạt trung trắng) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 3.300 đã có VAT đ/kg
3947 Kaly LX (bột) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3948 Kaly Israel (bột) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 10.500 đã có VAT đ/kg
3949 Kaly Israel (hạt) Tân Quy (HCM) 13/01/2009 12.000 đã có VAT đ/kg
3950 Urea LX Tân Quy (HCM) 13/01/2009 5.300 đã có VAT đ/kg

Trang:


Top